banner_001
banner_005
banner_008

Zdecydowana większość Polaków nie chce, by obwodnica Augustowa przecięła dolinę Rospudy - wynika z sondażu TNS OBOP dla DZIENNIKA. Gdyby doszło do ogólnonarodowego referendum w tej sprawie, 67 proc. z nas opowiedziałoby się za wariantem ekologów. Podobne sondaże prezentuje Gazeta Wyborcza.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3951165.html

Główny Konserwator Przyrody wydał zgodę na wypłaszanie ptaków. Oznacza to, że na terenie Doliny Rospudy będą mogli pracować np. geodeci, wytyczający przebieg obwodnicy Augustowa. Jednak nie będzie można rozpocząć tam prac budowlanych, ponieważ od 1 marca do 31 lipca trwa okres lęgowy ptaków.

W środę Komisja Europejska zdecyduje o otwarciu drugiego etapu, trwającej od grudnia procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy, dając Warszawie tydzień na ustosunkowanie się do zarzutów. Potem skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17774&layout=6&forum_id=7718&page=text
           http://www.salamandra.org.pl/news/index.php?id=125

Alternatywna droga wcale nie jest lepsza, a jej realizacja znacznie opóźni powstanie obwodnicy Augustowa - mówi premier Jarosław Kaczyński. To nie jest prawda - ripostują ekolodzy. Przeciwni są także naukowcy.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,3948113.html

Na spootkaniu minsetr Szyszko próbował przekonać komisarza Dimasa w sprawie zawieszenia procedury karnej przeciwko Polsce. Komisja Europejska nie dała się przekonać.

Premier Jarosław Kaczyński zaproponował, by mieszkańcy Podlasia zadecydowali w referendum, czy zgadzają się na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę rzeki Rospudy. Konstytucjonaliści, prof. Piotr Winczorek oraz dr Ryszard Piotrowski, uważają jednak, że nie można przeprowadzać referendum w kwestii, która naruszałaby prawo unijne.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17695&layout=6&forum_id=7665&page=text

Mieszkańcy Augustowa przynieśli ze sobą krzyże oraz zapalone znicze, które poustawiali w lesie. Skandowano hasła "Odejdźcie stąd! Ta obwodnica musi powstać jak najszybciej" oraz odśpiewano Rotę. Po dwóch godzinach demonstracja rozeszła się.

W niedzielę znów w całej Polsce odbyły się protesty przeciwko obecnej lokalizacji obwodnicy Augustowa, m.in. w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze, Warszawie.

Organizacje pozarządowe i miłośnicy przyrody w obliczu łamania prawa nabyły SYMBOLICZNE metry kwadratowe działki, na której GDDKiA chce poprowadzić drogę ekspresową przez cenne torfowiska Rospudy. Działanie te pozwoliło na włączenie się do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, od którego dzisiaj wszyscy nowi właściciele złożyli odwołanie. W odwołaniu żądamy wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

Z apelem o cofnięcie decyzji w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy według obecnie proponowanego przebiegu zwrócili się w piśmie do premiera Jarosława Kaczyńskiego dyrekcja i pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3939109.html

Aktualności