banner_004
banner_007
banner_009

W niedzielę znów w całej Polsce odbyły się protesty przeciwko obecnej lokalizacji obwodnicy Augustowa, m.in. w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze, Warszawie.

Organizacje pozarządowe i miłośnicy przyrody w obliczu łamania prawa nabyły SYMBOLICZNE metry kwadratowe działki, na której GDDKiA chce poprowadzić drogę ekspresową przez cenne torfowiska Rospudy. Działanie te pozwoliło na włączenie się do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, od którego dzisiaj wszyscy nowi właściciele złożyli odwołanie. W odwołaniu żądamy wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

Z apelem o cofnięcie decyzji w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy według obecnie proponowanego przebiegu zwrócili się w piśmie do premiera Jarosława Kaczyńskiego dyrekcja i pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3939109.html

Wywiad z Pierwszą Damą w GW. Więcej: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,3937498.html

 

Premier Jarosław Kaczyński na wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego zlecił CBA przeprowadzenie postępowania kontrolnego w białostockim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - poinformowało CBA. Kontrola ma związek z budową obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy.

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3938202.html

Prezydent Lech Kaczyński jest przeciwny budowie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy - ogłosiła wieczorem Kancelaria Prezydenta.

Minister środowiska, Jan Szyszko zapowiedział, że jutro ruszy budowa obwodnicy Augustowa. Jeżeli tak się stanie, to Komisja Europejska natychmiast wyśle wniosek do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, by nakazał wstrzymanie prac - zapowiedziała rzeczniczka KE. Już w marcu Polska może być pozwana przed trybunał.

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3935919.html

Komisja Europejska jest gotowa szybko zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o wydanie Polsce nakazu wstrzymania prac przy budowie obwodnicy Augustowa w cennej przyrodniczo Dolinie Rospudy, chronionej w ramach programu Natura 2000 - powiedział komisarz ds. środowiska Stawros Dimas. (...) Podczas konferencji prasowej minister Szyszko przyznał, że w związku z budową obwodnicy przez dolinę Rospudy są nierozwiązane problemy "widokowe i krajobrazowe". "Ci, co płyną kajakiem, mogą być jak gdyby troszeczkę zdenerwowani, że im się widok psuje przez estakadę, ale ci, co są na estakadzie, mogą podziwiać piękny widok w dół" - powiedział.

Więcej:http://dziennik.pap.com.pl/index.html?dzial=POS&poddzial=UE&id_depeszy=21075626depeszy=21075626

 

Uchwała Rady Wydziału Biologii UW, w której gremium naukowców apeluje do premiera o zatrzymanie budowy obwodnicy Augustowa przez unikatowe torfowiska doliny Rospudy, została we wtorek przekazana do Kancelarii Premiera przez byłego rektora UW prof. Piotra Węgleńskiego.

Więcej:http://dziennik.pap.com.pl/index.html?dzial=POS&poddzial=UE&id_depeszy=21072728

Ponad tysiąc osób, w tym mieszkańcy Augustowa, podpisało się pod listem do premiera w sprawie wstrzymania budowy obwodnicy tego miasta w dolinie rzeki Rospudy. List złożyli w Kancelarii Premiera ekolodzy, którzy w ramach akcji "zielona wstążka" zbierali podpisy. 

Więcej:http://dziennik.pap.com.pl/index.html?dzial=POS&poddzial=UE&id_depeszy=21072728depeszy=21072728

 

Aktualności