Poniższe plansze są wirtualną wersją wystawy eksponowanej już w różnych miejscach publicznych, m.in. w szkołach, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, na ogrodzeniu Łazienek Królewskich w Warszawie.
Osoby zainteresowane zorganizowaniem ekspozycji prosimy o kontakt»

Więcej o wędrówkach wystawy.