banner_004
banner_003
banner_007

Join us for CMok's World Wetlands Day celebration on February 5, 2022, online. You can watch us on Facebook and YouTube. The whole event will be streamed in original (generally English, French for one presentation), as well as with Polish simultaneous interpretation.

Przedstawiamy program obchodów Światowego Dnia Mokradeł organizowanych przez CMok 5 lutego 2022 roku, online. Wydarzenie bedzie można obejrzeć na Facebooku i YouTubeCałe wydarzenie będzie transmitowane w oryginale (generalnie po angielsku, w przypadku jednej prezentacji po francusku) wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Centrum Ochrony Mokradeł wraz z Grupą ZAKOLE przygotowali uwagi w konsultacjach społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Zakola Wawerskiego.

Stamtąd wszyscy przyszliśmy. Organizowane w tym roku przez Centrum Ochrony Mokradeł obchody Światowego Dnia Mokradeł będą poświęcone krajom, z których pochodzą uchodźcy, którzy znaleźli się na polsko-białoruskiej granicy. Konferencja odbędzie się online 5 lutego 2022, z udziałem prelegentów z Bliskiego Wschodu oraz Północnej i Środkowej Afryki. Program przedstawimy wkrótce. 

W związku z doniesieniami o rozwijaniu zasieków z drutu żyletkowego wzdłuż granicznego odcinka rzeki Bug, Centrum Ochrony Mokradeł informuje w piśmie skierowanym dziś do Premiera RP o prawdopodobnych poważnych konsekwencjach przyrodniczych i środowiskowych tego przedsięwzięcia i apeluje o ponowne rozważenie instalacji zasieków.

Centrum Ochrony Mokradeł otwiera rekrutację do projektu WaterLANDS, realizowanego w ramach Horyzontu 2020. Poszukujemy specjalisty zaangażowanego w ochronę mokradeł lub osoby gotowej takim specjalistą zostać. Zapraszamy do zapozanania się z ogłoszeniem o rekrutacji.

 

Centrum Ochrony Mokradeł i ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowali uwagi w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (nr UD280 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), wskazujące na znaczenie złóż torfu dla przeciwdziałania emisjom gazów cieplarnianych i konieczność ograniczenia wydobycia torfu.

Zapora w Siarzewie znów zagraża Wiśle!

W sierpniu 2021 Minister Klimatu i Środowiska dopatrzył się uchybień w planie budowy stopnia wodnego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ w Bydgoszczy. Wody Polskie decyzję zaskarżyły, a Wojewódzki Sąd Administracyjny właśnie uchylił decyzję Ministra. Postanowienie WSA ma rygor natychmiastowej wykonalności. 

Wszystkich sympatyków łosi zachęcamy do poparcia petycji w ich ochronie!

O przygotowywanych zmianach w prawie łowieckim, które mają na celu m.in. zwiększenie liczby myśliwych, poinformował we wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister klimatu i środowiska oraz myśliwy Edward Siarka. Siarka oznajmił też, że ze względu na rosnącą populację łosi i wyrządzane przez nie szkody, jest również gotowy znieść obowiązujące od 2001 roku moratorium na odstrzał tych zwierząt. Od wprowadzenia moratorium urodziły się już pokolenia łosi, które nie znają lęku przed człowiekiem, więc w przypadku zniesienia moratorium, stałyby się nieetycznie łatwym celem dla myśliwych.

Największe konsorcjum organizacji chroniących bagna z dofinansowaniem programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład! Projekt WaterLANDS wystartuje już w grudniu, z Centrum Ochrony Mokradeł i Uniwersytetem Warszawskim na pokładzie.

Celem projektu jest zakrojona na szeroką skalę restytucja europejskich mokradeł.

Aktualności