banner_004
banner_003
banner_007

Nasz kraj może zdecydować o przyjęciu rozporządzenia Nature Restoration Law (NRL) przez Radę ds. Środowiska na obradach 17 czerwca br. Jeśli chcemy bezpieczeństwa dla Polski i Europy, nie wystarczą inwestycje w obronność. Potrzebujemy prawa, które odbuduje naturę i zapewni nam ochronę przed skutkami zmian klimatu np. suszami czy powodziami. Natura Ratuje Ludzi, ale musimy jej to umożliwić, przywracając zniszczone ekosystemy. Decydujący głos w tej sprawie należy do Polski. O poparcie NRL apelują do Premiera Tuska ministrowie państw UE, organizacje pozarządowe i naukowcy.

Donald Tusk przeciwko odbudowie zasobów przyrodniczych. To wbrew przedwyborczym deklaracjom - wskazują organizacje pozarządowe. Paradoks zapowiedzi Premiera, mającej uspokoić nastroje w trakcie protestów rolników polega na tym, że rolnictwo – jeden z kluczowych sektorów gospodarki naszego kraju – opiera się na zasobach przyrody, takich jak zdrowe gleby, woda, różnorodność biologiczna, w szczególności owady zapylające. Rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law, NRL) to prawo, którego celem jest odbudowa tych zasobów, a w konsekwencji dbałość o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. 

W Światowy Dzień Mokradeł, 2 lutego 2024 roku, Centrum Ochrony Mokradeł, we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW, zorganizowało naradę pod hasłem „Ochrona i odnowa mokradeł: jak to zrobić w Polsce?”. W Światowym Dniu Mokradeł decydenci oraz eksperci związani z obszarami wodno-błotnymi omówili najważniejsze wyzwania w zakresie ochrony tych ekosystemów.

Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na obchody Światowego Dnia Mokradeł 2024. Tegorocznym obchodom patronuje hasło "Ludzie i Mokradła: splecione losy".

 

Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na obchody Światowego Dnia Mokradeł 2024. Tegorocznym obchodom patronuje hasło  "Ludzie i Mokradła: splecione losy".

Centrum Ochrony Mokradeł szuka pracownika na stanowisko: specjalist(k)a ds. ponownego uwodnienia torfowisk. 

Już 29 listopada 2023 r. Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Środowe głosowanie to „być albo nie być” dla przełomowego prawa, które ma odtworzyć zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnić Europie długofalowy, stabilny rozwój gospodarczy i społeczny. Głosy polskich europarlamentarzystek i europarlamentarzystów mogą być decydujące!

24 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Parków Narodowych. Z tej okazji współtworząca Koalicję 10% Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wydała publikację zatytułowaną „Propozycja uzupełnienia sieci polskich parków narodowych”. 

W raporcie zaproponowano poszerzenie istniejących parków narodowych oraz utworzenie 25 nowych parków. Na terenie szeregu proponowanych nowych parków narodowych ochroną objęte byłyby mokradła, w szczególności: Mazurski PN, PN Doliny Dolnej Odry, Knyszyński PN, Sobiborski PN, Chełmski PN, Orawski PN, PN Borów Dolnośląskich, PN Puszczy Pilickiej, Wiślański PN, Kaszubski PN, PN Stawy Milickie, PN Puszczy Rominckiej, Odrzański PN. 

55 polskich organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich apeluje do członków Parlamentu Europejskiego o poparcie Rozporządzenia UE w sprawie odtwarzania przyrody.

Centrum Ochrony Mokradeł otwiera nabór do pierwszej edycji Letniej Szkoły Bagiennej, czyli tygodniowego terenowego kursu ekologii i ochrony mokradeł, która odbędzie się w dniach 10-16 lipca 2023 na Podlasiu i Mazowszu. Zapraszamy do zgłaszania się!

Aktualności