banner_005
banner_007
banner_003

W naszym dziale Zgłębiaj wiedzę zaktualizowaliśmy pozycję Torfowiska a klimat, dodając nowy kompleksowy artykuł Wiktora Kotowskiego pt. Bagna, ludzie i klimat – o ochronie torfowisk z punktu widzenia przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do niej. Link do artykułu dostępny tu.

Minister Klimatu i Środowiska poinformował 18 sierpnia 2021 o wydaniu decyzji uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - realizowana w wariancie Siarzewo".

Ile gazów cieplarnianych emitują osuszone torfowiska Polski? Czy emisje te są one uwzględniane w oficjalnych raportach do Konwencji Klimatycznej? Jaki jest potencjał mitygacji zmiany klimatu poprzez ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk? Na te pytania odpowiada opracowanie Wiktora Kotowskiego, wydane przez fundację WWF Polska we współpracy z Centrum Ochrony Mokradeł. Cały raport można ściągnąć tutaj, a poniżej zamieszczamy jego streszczenie.

Do 26 lipca 2021 trwają konsultacje Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody. 

Uwagi złożone przez Centrum Ochrony Mokradeł zamieszczmy tu: Uwagi CMok do PPNW

Poniższy tekst planowaliśmy opublikować w białostockim dzienniku "Kurier Poranny", jako polemikę do, dołączonego 2 lutego do tej gazety, dodatku promocyjnego firmy Wokas, producenta podłoży torfowych i właściciela dziewięciu kopalni torfu. Jako, że firma Wokas postanowiła promować eksploatację torfu w Światowy Dzień Mokradeł (a więc w rocznicę Konwencji Ramsarskiej), my postanowiliśmy na naszą polemikę wykorzystać dzień 2 czerwca, który Międzynarodowe Stowarzyszenie Torfowe (International Peatland Society, utworzone w 1968 roku dla wsparcia gospodarczego wykorzystania torfowisk), ustanowiło dwa lata temu jako Międzynarodowy Dzień Torfowisk - upamiętniając rocznicę własnego aktu założycielskiego. Niestety, Kurier Poranny odmówił publikacji naszego listu. Zamieszczamy więc go w ogólnodostępnym internecie, licząc iż dotrzemy z naszą polemiką choć do części czytelników, którzy mieli w ręku kolorowy dodatek promujący kopanie torfu, a także do dziennikarzy Kuriera i kierownictwa firmy Wokas.

W niedzielę 25 kwietnia ze smutkiem pożegnaliśmy naszą przyjaciółkę i współpracowniczkę, orędowniczkę życia w zgodzie z naturą i obrończynię dzikiej przyrody, także mokradeł - Izę Mier-Jędrzejowicz.

W 2020 roku wystawa Chrońmy Mokradła odwiedziła Podlasie. Poniżej relacja z jej wędrówki. 

W poprzednich latach wystawa była eksponowana: 

w 2016 - na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego w Warszawie, w Gimnazjum nr 7 w Warszawie, w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na bulwarach Wiślanych w Warszawie; 

w 2017 - na Wydziale Biologii UW, w XXV LO im. B. Prusa w Warszawie, na konferencji "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównowazonym lesnictwie" w Rogowie; 

w 2018 - na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. 

W 2020 roku, dr hab. Wiktor Kotowski, członek Zarządu Centrum Ochrony Mokradeł, udzielił szereg wywiadów popularyzujących wiedzę o funkcjonowaniu mokradeł oraz o ich walorach i zagrożenich. Zebraliśmy w jednym miejscu linki do tych wystąpień. Zapraszamy do lektury.

Zamieszczamy uwagi złożone przez Centrum Ochrony Mokradeł w konsultacjach nowej strategii leśnej Unii Europejskiej. 

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego kształtu strategii leśnej UE trwają do północy w poniedziałek 19 kwietnia. Może w nich wziąć udział każdy obywatel UE.

Aktualności