banner_003
banner_008
banner_006

Stamtąd wszyscy przyszliśmy. Organizowane w tym roku przez Centrum Ochrony Mokradeł obchody Światowego Dnia Mokradeł będą poświęcone krajom, z których pochodzą uchodźcy, którzy znaleźli się na polsko-białoruskiej granicy. Konferencja odbędzie się online 5 lutego 2022, z udziałem prelegentów z Bliskiego Wschodu oraz Północnej i Środkowej Afryki. Program przedstawimy wkrótce. 

 

AlAhwar

Hamdiya, lat 50, w trakcie zbioru trzciny na mokradłach południowego Iraku Al Ahwar.

Autorką zdjęcia jest Tamara Abdul Hadi, znana iracka fotografka, która będzie naszą gościnią w Dzień Mokradeł.

 

Oświadczenie Centrum Ochrony Mokradeł
W ciągu ostatnich miesięcy na mokradłach położonych przy wschodniej granicy Polski rozegrały się dramaty tysięcy ludzi. Jedną z przyczyn, dla których osoby pochodzące z rejonu Bliskiego Wschodu i Afryki, zostały zmuszone do migracji i znalazły się na granicy naszego kraju, są zmiany w środowisku wywołane globalnym ociepleniem, niedostatkiem wody, wyjałowieniem gleb. Na nie nałożyły się czynniki ekonomiczne i społeczne, konflikty i prześladowania, powodując, że ludzie zdecydowali się porzucić dom i wyruszyć w poszukiwaniu bezpieczniejszego życia. Fakt, że osoby te stały się narzędziem cynicznej walki politycznej, pogłębia jeszcze tragizm tej sytuacji.
Jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju stał się świadkiem cierpienia i śmierci. W lasach i na bagnach Puszczy Białowieskiej znajdowane są kolejne osoby zmarłe z wychłodzenia i głodu. Podczas przekraczania rzeki Bug giną ludzie. Rodziny są rozdzielane. Pragniemy podziękować mieszkańcom przygranicznych terenów oraz wolontariuszom, codziennie pomagającym osobom, które znalazły się w śmiertelnej pułapce.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł zdecydowaliśmy się dedykować wszystkim ludziom, których na polskich i białoruskich mokradłach spotkało cierpienie, a niekiedy także śmierć. W 51. rocznicę uchwalenia Konwencji Ramsarskiej nie będziemy rozmawiać o ochronie polskich bagien. Na to jeszcze przyjdzie czas. Tegoroczne obchody będą dotyczyły w całości mokradeł Bliskiego Wschodu oraz Północnej i Środkowej Afryki, a także związanych z nimi ludzi. To stamtąd wszyscy przyszliśmy.

Aktualności