banner_003
banner_005
banner_004

Czyli co ciekawego kryje moja okolica

Ewa Jabłońska, Paulina Dzierża, Mariusz Górski, Wojciech Sobociński

 

Materiały pomocnicze do projektu edukacyjnego "Ekologia torfowisk i ochrona przyrody terenów podmokłych",
pod redakcją Ewy Jabłońskiej i Pauliny Dzierży.

 

 

 

 

 

Wydrukuj i rozwiąż!

SZKOŁA PODSTAWOWA:

1. Konspekt lekcji biologii - klasa V szkoły podstawowej

Temat: Typy i rola mokradeł
Załączniki: Typy i rola mokradeł

2. Konspekt lekcji biologii klasa - V-VI szkoły podstawowej

Temat: Rośliny na bagnach
3. Konspekt lekcji biologii klasa - VI szkoły podstawowej

Temat: Mieszkańcy mokradeł – przystosowania zwierząt do życia na bagnach

4. Konspekt lekcji biologii klasa - V-VI szkoły podstawowej

Temat: Położenie i pochodzenie mokradeł
Załączniki: Położenie i pochodzenie mokradeł

5. Konspekt lekcji biologii klasa - V-VI szkoły podstawowej

Temat: Zagrożenia i ochrona bagien, powtórzenie wiadomości

 

GIMNAZJUM:

1. Konspekt lekcji biologii klasa - I-III gimnazjum

Temat: Dlaczego warto chronić mokradła?

2. Konspekt lekcji biologii klasa - II gimnazjum

Temat: Mokre tematy - Mokradła

Załączniki: Mokre tematy - Mokradła

3. Konspekt lekcji biologii/geografii - klasa II gimnazjum

Temat: Roślinność torfowisk

Załączniki: Roślinność torfowisk

4. Konspekt lekcji biologii/geografii - klasa III gimnazjum

Temat: Znaczenie mokradeł dla występowania rzadkich gatunków zwierząt.

5. Konspekt lekcji biologii - klasa III gimnazjum

Temat: W jaki sposób możemy chronić mokradła?

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1. Konspekt lekcji biologii/geografii - klasa I-III szkoły ponadgimnazjalnej

Temat: Po co nam te mokradła?

2. Konspekt lekcji biologii/geografii - klasa I-III szkoły ponadgimnazjalnej

Temat: Roślinność torfowisk.

Załączniki: Roślinność torfowisk

3. Konspekt lekcji biologii/geografii - klasa I-III szkoły ponadgimnazjalnej

Temat: Mokre tematy - Mokradła.

Załączniki: Mokre tematy - Mokradła

4. Konspekt lekcji biologii/geografii - klasa I-III szkoły ponadgimnazjalnej

Temat: Znaczenie mokradeł dla występowania rożnych gatunków zwierząt.

5. Konspekt lekcji biologii/geografii - klasa I-III szkoły ponadgimnazjalnej

Temat: W jaki sposób możemy chronić mokradła?

Projekt edukacyjny "Ekologia torfowisk i ochrona przyrody terenów podmokłych"

Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł zrealizowało w 2004 roku projekt edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych w okolicach Bagna Całowanie na Mazowszu. W pierwszym etapie projektu - lekcjach na temat przyrody torfowisk w szkołach, wzięło udział 26 szkół, przeprowadziliśmy 93 lekcje, w których w sumie wzięło udział 2298 uczniów. Każdy uczeń biorący udział w lekcjach otrzymał jeden egzemplarz książeczki "Torfowiska z bliska, czyli co ciekawego kryje moja okolica", którą opracowaliśmy specjalnie dla potrzeb projektu. Najbardziej aktywni i zainteresowani uczniowie z każdej szkoły objętej projektem, zostali zaproszeni do udziału w lekcjach terenowych, prowadzonych w maju na terenie Bagna Całowanie oraz śródleśnych torfowisk przejściowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. We wszystkich szkołach objętych projektem ogłoszony został Konkurs Wiedzy o Mokradłach. Spośród 83 prac nadesłanych na konkurs, wybraliśmy 66 finalistów, którzy w drugim etapie konkursu mogli wykazać się wiedzą zdobytą podczas trwania projektu. Po podsumowaniu wyników pierwszego i drugiego etapu, wybrano 31 laureatów konkursu, którzy zostali zaproszeni na obóz edukacyjny w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Aktualności