Członek założyciel
Wetlands International European Association

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym w dziedzinie ochrony przyrody od 2001 roku. Oficjalnie Centrum Ochrony Mokradeł zarejestrowane zostało w roku 2002 pod nazwą Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła!” (w skrócie CMok). Zmiana nazwy na obecną nastąpiła w roku 2006, Stowarzyszenie nadal jednak posługuje się dawnym skrótem.

Podwaliny Stowarzyszenia kładli ludzie emocjonalnie lub zawodowo związani z torfowiskiem Całowanie, znajdującym się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. To tu, podczas spotkania z okazji Dnia Mokradeł, narodził się pomysł powołania organizacji, stawiającej sobie za cel ochronę właśnie takich miejsc.

Współpraca przyrodników wywodzących się z Wydziału Biologii oraz Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Polskiego Klubu Ekologicznego "Otwockie Sosny", Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny, Porozumienia na Rzecz Ochrony Mokradeł oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zaowocowała opracowaniem programu czynnej ochrony torfowiska Całowanie. Była również początkiem szerzej zakrojonych działań Stowarzyszenia w dziedzinie ochrony terenów podmokłych wraz z ich specyficzną fauną i florą oraz na polu edukacji przyrodniczej.

Obecnie Centrum Ochrony Mokradeł działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia oraz Suwalszczyzny. Stowarzyszenie liczy obecnie 99 członków, skupiając zarówno zawodowych przyrodników, jak i przyrodników-amatorów. Pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Pod koniec 2015 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z czym można przekazywać 1% podatku na naszą działalność.

 

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli interesujesz się przyrodą, chcesz włączyć się w jej ochronę i zapobiec utracie kolejnych cennych ekosystemów, wstąp do Stowarzyszenia!

 

Aby zostać członkiem Centrum Ochrony Mokradeł, wypełnij deklarację członkowską i opłać roczną składkę w wysokości 50 zł (składka normalna) lub 25 zł (składka ulgowa). Podpisaną deklarację prześlij pocztą tradycyjną lub elektroniczną (można przesłać skan podpisanej deklaracji), lub dostarcz osobiście do biura CMok (ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135, 02-089 Warszawa). Składkę wpłać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem SKŁADKA CZŁONKOWSKA lub dostarcz do nas osobiście.

Dane do przelewu:

Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135
02-089 Warszawa
NIP 534-21-95-624, REGON 015159967

nr konta w PLN: 25 1240 1040 1111 0011 2517 2014
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa

nr konta w EUR:
IBAN: PL 34 1240 1040 1978 0011 2517 2346
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 

Jeżeli chcesz wspomóc finansowo Centrum Ochrony Mokradeł, możesz dokonać dowolnej wysokości wpłaty na powyższe konto z dopiskiem DAROWIZNA.

Darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pozarządowych możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI Centrum Ochrony Mokradeł

Aktualności