Zarząd Centrum Ochrony Mokradeł

 

P1170723 small

dr Łukasz Kozub - przewodniczący Zarządu

Jestem doktorem nauk biologicznych, absolwentem Mię­dzy­wy­­dzia­łowych Studiów Ochrony Śro­do­wis­ka na Uniwersytecie War­­szawskim. Obecnie pracuję w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowi­ska na Wydziale Biologii UW. Te­­matyka mojej pracy doktorskiej dotyczyła metod restytucji przyrodniczej torfowisk niskich i związana jest ze zrealizowanym przez CMok projektem LIFE „Motylowe Łąki”. Moje zainteresowanie przyrodą rozwinęło się dzięki hobby – wędkarstwu, które skłoniło mnie do spędzania czasu w otoczeniu przyrody nad rzekami i rzeczkami, a także do poznawania ciekawych zakątków kraju. Zawodowo zajmuję się głównie torfowiskami niskimi, ale ostatnio także szerzej innymi ekosystemami nieleśnymi, jak łąki i murawy. Terenem, z którym jestem związany od początku mojej przygody z przyrodą, jest Mazowsze, jednak wybieram się także w ciekawe rejony Polski północno-wschodniej, Pomorza, Świętokrzyskiego czy Lubelszczyzny. Nieobce mi są też inne ciekawe przyrodniczo obszary Europy. Zazwyczaj angażuję się w wolontaryczne akcje związane z czynną ochroną przyrody, realizowane przez CMok.

 

IMG 6480k small

Janek Kucharzyk - członek Zarządu

Rocznik 1987. Jestem doktoran­tem w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu War­szaw­skie­go. Od najmłodszych lat mia­łem okazję obcowania z przy­ro­dą - od początku moje za­in­te­re­so­wa­nia skupiały się wokół botaniki. W maju 2001 roku, na podciechanowskiej łące, po raz pierwszy zobaczyłem "storczyki" - w rzeczywistości stoplamki krwiste i szerokolistne - które do tej pory kojarzyłem z kwiaciarnianymi półkami. Od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z rodzimymi przedstawicielami rodziny stor­czy­ko­wa­tych, a ich obserwacja i badanie stały się moją największą pasją. Od kilku lat najwięcej naukowej uwagi i czasu w terenie poświęcam dwóm gatunkom: storczykowi purpurowemu i kręczynce jesiennej. Jeżdżąc po Polsce w poszukiwaniu storczykowatych, odnalazłem w sobie również zamiłowanie do obserwacji innych przedstawicieli naszej flory, szczególnie tych najrzadszych. Obecnie szczęśliwie mogę łączyć swoją pasję z pracą, jaką stała się dla mnie botanika. Oprócz roślin, istotne miejsce w moim życiu zajmują fotografia, góry i podróże.

j.kucharzyk[at]bagna.pl

 

kotowskidr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW - członek Zarządu

Jestem o rok młodszy od Konwencji Ramsarskiej. Torfowiska pokochałem jeszcze jako dziecko, gdy odwiedzałem je towarzysząc rodzicom (zawód biologa terenowego wyssałem z mlekiem matki). Może dlatego, już jako student biologii na Uniwersytecie Warszawskim, dałem się łatwo wciągnąć w misję ochrony i odtwarzania bagien w czasie wymiany studenckiej w holenderskim Groningen. Od tej pory tylko grzęzłem bardziej i bardziej: nie mam dziś najmniejszej wątpliwości, że mokradła to najpiękniejsze miejsca na Ziemi (kiedyś myślałem, że góry…). Współzakładałem Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła – dziś Centrum Ochrony Mokradeł, działam też w międzynarodowych organizacjach o tym samym profilu – Wetlands International oraz International Mire Conservation Group. Na co dzień badam funkcjonowanie ekosystemów bagiennych i uczę o nich na moim macierzystym Wydziale Biologii UW, a w pozostałym czasie rozmawiam o relacjach człowieka z przyrodą – ze studentami (w pracy) i wszystkimi innymi, którzy chcą mnie słuchać (po pracy). Moje ulubione działanie w CMoku to coroczna organizacja święta bagien w rocznicę wspomnianej konwencji.

w.kotowski[at]bagna.pl

   

EJablonska

dr hab. Ewa Jabłońska - członkini Zarządu

Przyrodę próbuję poznać i zrozumieć prowadząc badania naukowe, ale też czuję z nią więź i niszczenie przyrody budzi we mnie smutek, bunt i wewnętrzną konieczność jej ratowania. W stowarzyszeniu jestem od czasu jego powstania, prowadziłam m.in. torfowiskowy projekt edukacyjny dla dzieci i projekty czynnej ochrony mokradeł, angażowałam się w bieżące działania strażnicze mające na celu ochronę przyrody rzek i torfowisk, prowadzę (z przerwami) serwis bagna.pl. Jestem ekologiem-botanikiem, pracuję na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

e.jablonska[at]bagna.pl

 

MMazurkiewicz

Marcin Mazurkiewicz - członek Zarządu

Jestem studentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowanie roślinami rozkwitło już w szkole podstawowej, ale dopiero na studiach miałem szansę wyjść poza parapetowe doniczki i zobaczyć dziką przyrodę. Szczególnie fascynujące są dla mnie zagadnienia związane z ekologią roślin, a zwłaszcza mszaków, i w tym kierunku ciągle się rozwijam. Jestem zaangażowany w edukację przyrodniczą, nie tylko na studiach, ale też poza nimi. Centrum Ochrony Mokradeł poznałem podczas Dnia Mokradeł w 2019 i od tego wydarzenia angażuję się w jego działania.

 mt.mazurkiewicz[at]student.uw.edu.pl

 

Zespół Centrum Ochrony Mokradeł

 

magda galus small

Magda Galus - dyrektorka

Jestem absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (MSOŚ UW). Ochroną środowiska interesuję się od szkoły podstawowej. Zaczęło się od recyklingu i świadomej konsumpcji, później była edukacja ekologiczna, wpływ inwestycji na środowisko, konflikty społeczne na tle ekologicznym, sprawiedliwy handel i zmiany klimatu. Pod koniec studiów zaangażowałam się w działania CMok, zwłaszcza w edukację ekologiczną (jestem m.in. autorką gry mokradłowej) i akcje czynnej ochrony przyrody. W latach 2013-15 razem z Pawłem Pawlikowskim zrealizowaliśmy projekt Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu. W wolnych chwilach obserwuję przyrodę, tańczę, tworzę tabelki i hałasuję na agogo.
Obecnie w CMok zajmuję się m.in.: organizacją pracy stowarzyszenia; wykupem cennych przyrodniczo bagien, by zapewnić im trwałą ochronę bierną; wykupem osuszonych torfowisk w celu zwrócenia ich na zawsze przyrodzie, ponownego nawodnienia oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych; współpracą z grupą ZAKOLE na rzecz skutecznej ochrony Zakola Wawerskiego - unikatowego kompleksu siedlisk mokradłowych w Warszawie; organizacją akcji czynnej ochrony przyrody (zwłaszcza muraw kserotermicznych w Mielniku poprzez wypas owiec); organizacją pracy wolontariuszy; kontaktem z darczyńcami CMok; działaniami związanymi z edukacją na temat mokradeł.

m.galus[at]bagna.pl

  

Monika Laskawska Wolszczak

Monika Łaskawska-Wolszczak - partnerstwa strategiczne i rozwój organizacyjny

Miłość do przyrody zaszczepił we mnie dziadek, z którym przemierzyłam Polskę wzdłuż i wszerz. Później przyszła fascynacja kajakami – jak raz wsiadłam do łódki w Przemyślu, tak skończyłam spływ w Świnoujściu. Z gąszczu zainteresowań otaczającym światem i ludźmi wykiełkował pomysł interdyscyplinarnych studiów. Ukończyłam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP) na Uniwersytecie Warszawskim z dyplomami z geografii i psychologii.
Całe życie zawodowe jestem związana z ochroną przyrody, aktywizacją społeczną i współpracą rozwojową. Zbudowałam działającą od kilkunastu lat nadmorską sieć wolontariatu, tzw. Błękitny Patrol WWF, prowadziłam projekty ochrony ssaków i ptaków morskich, rozwijałam programy zagraniczne, m.in. w Mongolii, Malezji i Mjanmie, i wspierałam Dział Ochrony Przyrody Fundacji WWF Polska jako dyrektorka. Te lata przyniosły mi nie tylko satysfakcję z wymiernych sukcesów w działaniach na rzecz przyrody, ale też niezapomniane obserwacje fok szarych, rysi czy panter śnieżnych w środowisku naturalnym. Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. sprowadziła mnie do sztabu kryzysowego Ukraińskiego Domu w Warszawie, któremu pomagałam w stawaniu się dużą organizacją.
Jestem członkinią Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz członkinią zarządu Grupy Zagranica. W Centrum Ochrony Mokradeł buduję partnerstwa strategiczne i wspieram rozwój organizacyjny. Zapraszam do współpracy!

m.laskawska[at]bagna.pl

  

Marlena Tokarska - koordynatorka finansowa

 

ppanek small

Magdalena Siemaszko - koordynatorka projektu Pamiętajmy o Mokradłach

Jestem działaczką społeczną i badaczką, biolożką i antropolożką, łączącą perspektywę nauk przyrodniczych, społecznych i filozoficznych. Interesuję się przede wszystkim relacjami w społecznościach i ekosystemach, wzajemnymi zależnościami – troski i władzy między ludźmi, roślinami, zwierzętami, ciałami i wspólnotami. W swojej praktyce zajmuję się m.in. konfliktami ekologicznymi i zmianą społeczną, korzystając z interdyscyplinarnych narzędzi, np. badań w działaniu i badań artystycznych. Obecnie mieszkam na Podlasiu, na pięknej łące w Puszczy Białowieskiej, gdzie prowadzę badania etnograficzne dot. m.in. konfliktu o wycinkę lasu, współtworzę lokalne stowarzyszenie Dom Przyrody i Kultury, ekofeministyczny kolektyw Wypuszczone oraz chwilowo działam w Grupie Granica. Uczestniczę we wspieraniu i obserwowaniu lokalnych sieci współpracy, w szczególności kobiet i aktywistek ekologicznych i prozwierzęcych, lokalnych działań oporu, np. protestów przeciw inwestycjom przemysłowym w regionie, a także współtworzę projekty artystyczne związane z lokalnym dziedzictwem (Fundacja Kultura Kresu) oraz choreografią społeczną.
CMok poznałam wiele lat temu, jeszcze podczas studiów na Wydziale Biologii, kiedy włączałam się w jego akcje terenowe, a od roku pracuję tutaj w roli koordynatorki ogólnopolskiego projektu Pamiętajmy o Mokradłach. Bagna, rzeki i łąki od zawsze mnie przyciągały, a relacja z nie-tylko-ludzkim światem jest bardzo ważna w moim życiu. Zależy mi na poszukiwaniu nowych/starych form wzajemnej troski, współbycia i ścierania, które umożliwiają wspólne i nie wyniszczające zamieszkiwanie światów.

magdalenas[at]bagna.pl

 

ppanek small

Ilona Biedroń - koordynatorka projektu WaterLANDS

W odróżnieniu od moich CMokowych kolegów jestem inżynierką środowiska specjalizującą się w zarządzaniu zasobami wodnymi z dyplomem Politechniki Krakowskiej. Prowadzę eksternistyczne badania doktoranckie w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach w zakresie suszy. Posiadam kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych wydane w 2007 roku.
Jestem współautorką szeregu ekspertyz, prac studialnych i planistycznych z zakresu gospodarki wodnej realizowanych od 2003 roku. Koordynowałam i kierowałam wieloma projektami realizowanymi na rzecz administracji wodnej w Polsce, w tym m.in. projektem pn. „Opracowanie Krajowego Programu renaturyzacji wód powierzchniowych” wskazującym potrzebę i zakres podjęcia działań w zakresie poprawy hydromorfologii dla polskich rzek, jezior i wód przymorskich.
Poza wiedzą ekspercką posiadam umiejętności planowania i prowadzenia projektów oraz budowania i koordynowania prac zespołów projektowych. Jestem certyfikowaną Project Manager – PRINCE2® Practitioner.
W CMok powierzono mi rolę koordynowania projektu WaterLANDS, w którym jesteśmy jednym z 32 współuczestniczących organizacji. Równolegle pełnię funkcję wiceprezeski Fundacji Hektary dla Natury.

i.biedron[at]bagna.pl

 

Olga Roszkowska - narratorka projektu Pamiętajmy o Mokradłach

Jestem artystką, filmowczynią i badaczką. W swojej praktyce podejmuję tematykę związaną z przestrzeniami ekstrakcji oraz kolonizacji przyrody, obserwując opór, adaptację i regenerację międzygatunkowych wspólnot. Budując narracje, łączę narzędzia audiowizualne i pracę z tekstem z metodami ucieleśnionymi oraz budowaniem przestrzeni do uwspólniania wiedzy i doświadczeń. Celem mojej pracy jest wspomaganie oddolnych ruchów i kolektywnej pracy nad ochroną konkretnych ekosystemów, w związku z czym szukam sposobów łączenia i uzupełniania się różnych rodzajów wiedzy – tej eksperckiej jak i nienaukowej, rozwijanej dzięki metodom etnograficznym, artystycznym, a przede wszystkim polegającej na długotrwałej obecności i zakorzenieniu w danym krajobrazie. Eksperymentując w obszarze niezależnej, oddolnej edukacji, kieruję się podejściem ekofeministycznym i intersekcjonalnym oraz priorytetyzuję bezpośrednie doświadczenie świata oparte na czułej obserwacji. Od lat współtworzę kolektyw artystyczno-ogrodniczy Spółdzielnia “Krzak”, jestem członkinią grupy ZAKOLE zajmującej się badaniem, edukacją i rzecznictwem na rzecz największego podmokłego obszaru Warszawy, Zakola Wawerskiego. Ukończyłam Royal Academy of Arts w Hadze, gdzie obecnie wykładam. Jestem jedną z redaktorek magazynu Krzak Papier. Współpracuję między innymi z Krytyką Polityczną, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie pracuję nad sieciowaniem i budowaniem ‚mokrych sojuszy’ pomiędzy osobami i grupami, które na różnych polach zajmują się ochroną sieci rzecznych oraz terenów podmokłych.
W projekcie „Pamiętajmy o Mokradłach” jestem odpowiedzialna za realizacje filmowe oraz współpracę przy prowadzeniu badań etnograficznych.

 

ppanek small

Piotr Panek - wolontariusz

W CMoku jestem od samego po­czątku, namówiony przez Pawła Pawlikowskiego. Po oficjalnej reje­stracji stowarzyszenia, przez dwie pierwsze kadencje, kierowałem je­go komisją rewizyjną. Już wtedy jednak moja aktywność bardziej skupiała się na pracy za biurkiem i promocji, niż w terenie. W związku z tym, w pewnym momencie zacząłem wspierać administratorów witryny bagna.pl, a na początku 2011 roku założyłem dla niej fanpage na Facebooku. Z wykształcenia jestem hydrobiologiem. Magistrem biologii środowiskowej zostałem na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuję w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, nadzorując monitoring elementów biologicznych stosowanych do oceny stanu ekologicznego wód. W wolnym czasie zajmuję się m.in. popularyzacją nauki, zwłaszcza biologii i ekologii, ale nieobce są mi i inne rejony.

piotr-panek[at]wp.pl

 

ppanek small

Piotr Chibowski - wolontariusz

Jestem doktorantem i laborantem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badam funkcjonowanie ekosystemów przy użyciu tzw. markerów biochemicznych. Prowadziłem badania na obszarach mokradłowych, ale o funkcjonowaniu mokradeł, ich zagrożeniach i roli w środowisku uczyłem (i uczę) się głównie od koleżanek i kolegów z CMok.
Z dumą mówię o sobie, że jestem człowiekiem CMok na Polesiu Lubelskim, z którym jestem rodzinnie związany. Moja działalność skupia się na ochronie tamtejszych torfowisk przed zagrożeniami związanymi z rozwojem działalności górniczej w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

p.chibowski2[at]uw.edu.pl

 

Michał Kryciński - wolontariuszppanek small

Bagna wciągały mnie od zawsze. W gęstym szuwarze czuję spokój, na rozległym mokradle czuję radość. Centrum Ochrony Mokradeł to jedna z lepszych rzeczy, jaka mi się przydarzyła na studiach. Od tamtego czasu krążę po dalszej lub bliższej orbicie Stowarzyszenia. Najchętniej działam w terenie – odkrzaczając torfowiska albo inwentaryzując traszki i bobry. Raz do roku organizuję liczenie żurawi w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
Poza tym bywam edukatorem przyrodniczym, nauczycielem biologii, przewodnikiem wycieczek, ptasiarzem, rowerzystą, zawodnikiem ulitmate frisbee i chórzystą.

mee_how[at]o2.pl

 
Adam Kapler

Adam Kapler - wolontariusz

Rocznik 1983. Botanik niezależny, historyk nauki i łąkarz miejski. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski. Pod koniec studiów pokochałem mokradła wschodniej Polski, zwłaszcza Suwalszczyzny i Polesia Lubelskiego. Jestem spełnionym człowiekiem, ponieważ łączę zarobkowanie z moimi pasjami. Pracuję w Wodach Polskich. Monitoruję zadania w zakresie opracowywania Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP) oraz Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko (ROOŚ). Weryfikuję je pod kątem środowiskowym. Biorę udział w tworzeniu notatek, informacji oraz analiz, służących podejmowaniu decyzji przez Kierownictwo Pionu. Zajmuję się także opiniowaniem projektów ustaw oraz tłumaczeniem projektów dyrektyw i strategii. Próbuję ożenić ogień z wodą, czyli zapewnić nam nowe źródła czystej energii elektrycznej, a równocześnie ocalić populacje ryb wędrownych. Promuję także miejskie łąki kwietne oraz ogrody deszczowe i niecki retencyjne jako elementy małej retencji wody. Nie uśmiecha mi się los Indian Anasazi, ani mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, toteż chcę, by zrównoważony rozwój stał się faktem.

 

DSCF0855

Kasia Topolska - wolontariuszka

Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wychowywanie się tuż obok Kampinoskiego Parku Narodowego w bliskim kontakcie z naturą zaowocowało rozwinięciem zainteresowań przyrodniczych. Duży wpływ miało też spotkanie na swej drodze nauczyciela z pasją i pomysłem na ciekawe przekazywanie wiedzy o świecie roślin i zwierząt. Z działalnością CMok pierwszy raz miałam okazję zapoznać się w 2012 roku, biorąc udział w akcji czynnej ochrony jednego z torfowisk w województwie mazowieckim. Ktoś powiedział mi wtedy, że albo to pokocham, albo znienawidzę. Pokochałam, zostałam. Tematykę szczególnie bliską mojemu sercu stanowi lichenologia, a zwłaszcza ekologia i występowanie wybranych makroporostów. Interesuje mnie także szeroko rozumiana botanika i fitosocjologia i w tym kierunku staram się wciąż rozwijać, pracując m.in. przy inwentaryzacjach i monitoringu przyrodniczym w różnych częściach Polski. Natomiast wiedza, którą wciąż chciałabym poszerzyć to prawne aspekty ochrony przyrody, regulujące możliwość podjęcia konkretnych działań na rzecz rzadkich gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

Krajewski small

Łukasz Krajewski - wolontariusz

Jednoosobowa kabaretowa sekcja Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i dogorywający relikt niegdyś prężnej frakcji meliorantów de Falenty. Zainteresowania obejmują zwłaszcza murawy, bagienka i wody (flora i fauna, także poławiane wędką). Szczególne zafiksowanie jest zauważalne na punkcie ramienic, zaraz, mchów i szarańczaków (siatka entomo głównie się jednak kurzy). Nieobojętne skały węglanowe i skamieniałości (kontynuacja zagłębiowskich tradycji perlika i żelazka). W CMoku kiedyś częściej w akcjach ochrony czynnej, obecnie dominuje wakacyjne leniuchowanie na wodzie (otyłość, lumbago poskalniakowe, zblazowanie, kryzys wieku średniego..?), co zasługą elektrycznego silnika CMok-ship „Dyzia” pod kapitanem Jankiem.

lukkrajewski[at]wp.pl

 

ppanek small

Magda Jędrzejewska - wolontariuszka

CMok zaczęłam wspierać w 2022, przy napisach do filmów z tegorocznego Dnia Mokradeł. Nie mam mokradłowego wykształcenia ani doświadczenia. Jestem absolwentką Lingwistyki Stosowanej UW (dawno temu). Potem wiele lat kierowałam komórkami audytu wewnętrznego w różnych dużych firmach. Ale od dawna darzę mokradła uczuciem, więc prędzej czy później musiałam trafić do CMok.

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

DSCF6664 small

Paulina Dzierża - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jestem botanikiem, absolwentką biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec studiów trafiłam do CMok u początków jego działalności i przez kilka lat byłam zaangażo­wana w realizację projektów czynnej ochrony przyrody, działalność na­ukową, a także interwencje przyrodnicze i pracę biurową. Od roku 2008 pełnię w Stowarzyszeniu funkcję wspierającą i pomocniczą, podejmując się drobnych zadań jako wolontariusz. Głównym obszarem mojego działania przez długi czas były ekosystemy łąkowe (monitoring łąk objętych dopłatami rolnośrodowiskowymi w ramach pakietów przyrodniczych), przez rok prowadziłam także sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Moją pasją jest edukacja i komunikacja - uważam je za jedyny skuteczny klucz do powstrzymania degradacji środowiska naturalnego.

   

Monika Szewczyk

dr Monika Szewczyk - członkini Komisji Rewizyjnej

Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła, czyli obecnego Centrum Ochrony Mokradeł. Ochrona mokradeł przez kilkanaście lat stanowiła treść mojej pracy zawodowej. Szczególnie mocno czuję się związana z doliną górnej Narwi. Dwukrotnie miałam okazję brać udział w opracowaniu planu ochrony dla ekosystemów lądowych Narwiańskiego Parku Narodowego, a historia zmian roślinności bagiennego odcinka doliny Narwi stała się tematem mojej pracy doktorskiej. Obecnie pracuję w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, gdzie zajmuję się kwestiami związanymi z ochroną różnorodności biologicznej, świadczeniami ekosystemowymi i zieloną infrastrukturą. W wolnym czasie, którego wciąż jest coraz mniej, staram się uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach związanych z ochroną ekosystemów murawowych, łąkowych i mokradłowych oraz znajdować czas na fotografię przyrodniczą.

   

 DSC0430Mirosław Gwiazdowicz - członek Komisji Rewizyjnej

Większość życia mieszkam w Warszawie, ale dzieciństwo spędziłem w leśniczówce na skraju lasu. Stąd chyba wynika moja silna potrzeba kontaktu ze światem przyrody i zainteresowanie problematyką ochrony środowiska. Jestem absolwentem leśnictwa na SGGW i ochrony środowiska na Uniwersytecie w Manchesterze. W młodości bardzo interesowałem się botaniką, robiłem zielniki, na studiach należałem do Sekcji Botaniki Koła Naukowego Leśników, jeździłem na obozy naukowe. W CMok jestem od paru lat, kontakt z ludźmi i działaniami tej organizacji ożywia moje dawne zainteresowania, jest dla mnie kształcący i pozwala być blisko spraw ważnych. Moim zdaniem troska o środowisko naturalne jest dziś taką ważną sprawą. Problematyką środowiskową zajmuję się też w swojej pracy zawodowej w Kancelarii Sejmu.

 

  

Członkinie i członkowie zarządu oraz komisji rewizyjnej Centrum Ochrony Mokradeł pełnią swoje funkcje w formie wolontariatu - nie otrzymują wynagrodzenia w związku z ich pełnieniem.

Aktualności