Członek założyciel
Wetlands International European Association

banner_001
banner_007
banner_004

opp1 300x300

Przekaż 1,5% podatku na ochronę i odtwarzanie mokradeł, by były pełne wody i życia - dla przyrody, dla klimatu, dla nas.

Mokradła stanowiły niegdyś ok. 18% powierzchni Polski. Dziś, wskutek działalności człowieka, niemal wszystkie przestały spełniać swoje funkcje. Ponad 85% torfowisk zostało osuszonych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, zmieniając się z pochłaniaczy dwutlenku węgla w źródło jego emisji do atmosfery. W wyniku regulacji i zanieczyszczenia 80% rzek ma znacząco pogorszony stan ekologiczny i znacznie niższą różnorodność siedlisk, a stanu ponad 80% jezior nie można określić mianem dobrego. Gatunki związane z mokradłami należą do najszybciej ginących.

Mokradła są kluczowym elementem przyrody, a ich ochrona i przywracanie do naturalnego stanu są niezbędne dla powstrzymania katastrofy klimatycznej i kryzysu różnorodności biologicznej, a także dla zapewnienia zdrowej i bezpiecznej przyszłości nam wszystkim.

Dlatego wrzuć 1,5% podatku w bagno!

KRS: 0000109564

Pomóż nam chronić przyrodnicze bogactwo mokradeł oraz przywrócić dzikość, naturalność i pełnione funkcje tym unikalnym ekosystemom.

fot Wiktor Kotowski

Fot. Wiktor Kotowski

Ochrona mokradeł to ochrona zasobów czystej wody, przeciwdziałanie suszom i degradacji gleb, zabezpieczenie przed powodziami, a także regulacja mikroklimatu. Przywrócenie odpowiedniego uwodnienia osuszonym torfowiskom przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a odtwarzanie bagien wzdłuż rzek jest najprostszym sposobem, by oczyścić spływającą z pól wodę, zapobiegając przedostawaniu się nawozów rolniczych do rzek. Nie mówiąc już o tym, że z tej samej wody skorzystają zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt. Do tego dochodzi możliwość czerpania radości i inspiracji z obcowania z dziką przyrodą np. podczas spacerów czy spływów kajakowych.

Centrum Ochrony Mokradeł realizuje swoją misję już od ponad 20 lat. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Działania statutowe możemy realizować w dużej mierze dzięki środkom przekazanym w ramach 1,5% podatku. Pozwalają nam one m.in.: 

  • chronić najcenniejsze przyrodniczo torfowiska w Polsce przed zniszczeniem,
  • zwiększyć skalę działań, by zdegradowane, osuszone torfowiska w Polsce odzyskały wodę,
  • prowadzić działania edukacyjne, takie jak coroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł czy promocja paludikultury (rolnictwa bagiennego), 
  • prowadzić w terenie akcje czynnej ochrony przyrody z udziałem wolontariuszy,
  • konsultować kluczowe dla ochrony przyrody i klimatu akty prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

Przekazując 1,5% podatku na Centrum Ochrony Mokradeł, pomagasz nam chronić i odtwarzać dziką przyrodę w Polsce, a także przyczyniasz się do spowolnienia zmiany klimatu.

Lipiennik Loesela (Liparis loeselii). Fot. Jan Kucharzyk

Lipiennik Loesela (Liparis loeselii). Fot. Jan Kucharzyk

1,5% swojego podatku dochodowego możesz przekazać Centrum Ochrony Mokradeł na kilka sposobów:

  • W rocznym zeznaniu podatkowym wypełnianym online wpisz nasz numer KRS: 0000109564 w odpowiedniej rubryce. Możesz szybko i łatwo wypełnić e-PIT przygotowany przez Ministerstwo Finansów na Portalu Podatkowym. Wybierz wstępnie przygotowany PIT na portalu: podatki.gov.pl, wpisz nasz numer KRS i od razu prześlij dokumenty do wybranego urzędu skarbowego.
  • Wydrukuj odpowiedni PIT i w sekcji “Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisz kwotę równą 1,5% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy oraz podaj nasz numer KRS. 

Emeryci i renciści również mogą przekazać 1,5% podatku na ochronę mokradeł, samodzielnie wypełniając PIT-37 na podstawie PIT-u, który przysyła ZUS, albo wypełniając specjalny, prosty PIT-OP i wpisując tam nasz numer KRS. 

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek? W 2024 roku deklaracje podatkowe PIT za 2023 rok należy składać do 30 kwietnia. 1,5% Twojego podatku trafi do organizacji do końca lipca.

W imieniu mokradeł dziękujemy za wsparcie!

 

opp1 300x300 logo 1procentpodatku 300x203

Aktualności