banner_004
banner_005
banner_009

Zapora w Siarzewie znów zagraża Wiśle!

W sierpniu 2021 Minister Klimatu i Środowiska dopatrzył się uchybień w planie budowy stopnia wodnego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ w Bydgoszczy. Wody Polskie decyzję zaskarżyły, a Wojewódzki Sąd Administracyjny właśnie uchylił decyzję Ministra. Postanowienie WSA ma rygor natychmiastowej wykonalności. 

Więcej: https://media.wwf.pl/pr/703732/siarzewo-koszmar-powraca

Aktualności