banner_004
banner_006
banner_009

W 2020 roku wystawa Chrońmy Mokradła odwiedziła Podlasie. Poniżej relacja z jej wędrówki. 

W poprzednich latach wystawa była eksponowana: 

w 2016 - na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego w Warszawie, w Gimnazjum nr 7 w Warszawie, w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na bulwarach Wiślanych w Warszawie; 

w 2017 - na Wydziale Biologii UW, w XXV LO im. B. Prusa w Warszawie, na konferencji "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównowazonym lesnictwie" w Rogowie; 

w 2018 - na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. 

 

Wędrówka wystawy po Podlasiu

Wystawa Chrońmy Mokradła była eksponowana w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi od lutego 2020 (link 1, link 2, link 3). Była także udostępniona na świeżym powietrzu przy cerkwi prawosławnej w Czyżach w dniu 28 sierpnia, przy okazji parafialnego święta Zaśnięcia Bogurodzicy w Czyżach. Poniżej fragment artykułu Justyny Jakubowskiej w Przeglądzie Prawosławnym, w którym opisała wrażenia z tego wydarzenia:

Wystawa, która odbyła się przy cerkwi w Czyżach 28 sierpnia, miała błogosławieństwo metropolity Sawy. Jej termin był bardzo bliski 1 września, który został wyznaczony jako dzień modlitwy o ochronę środowiska naturalnego przez Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej w 2016 roku. Po zakończeniu nabożeństwa i procesji wokół cerkwi, duchowni święcili bukiety zbóż, kwiatów i ziół przyniesione przez wiernych. Każdy z nich był świadectwem ogromnej różnorodności gatunków roślin występujących na tych terenach. Ta różnorodność świadczy o bogactwie tych ziem i jest potrzebna do dalszego trwania życia na ziemi, w tym życia ludzkiego.

Między innymi różnorodności gatunkowej i zagrożeń dla niej dotyczyła wystawa. Jeden z odwiedzających ją mieszkańców gminy był bardzo dumny z tego, że na jego łąkę przylatują czajki, niestety coraz rzadsze. Inny pan wspominał stare dobre czasy, kiedy po szkole łapał z kolegami raki i wrzucał je do tornistra. Kiedyś tutejsza rzeka była ich pełna, teraz nie ma ich w ogóle.

Ciekawe było też zupełnie inne spojrzenie dzieci. Na wielkim zdjęciu przedstawiającym z lotu ptaka dolinę rzeki pewien chłopiec dostrzegł dwa traktory i pasącą się krowę. Coś drobnego, czego dorośli w ogóle nie zauważali. Warto czasem popatrzeć na tą samą rzecz z innych punktów widzenia, można zobaczyć więcej. Inny chłopiec zaczął się zastanawiać nad tekstem „Dlaczego nie rozumiemy?”, towarzyszącym zdjęciu, które przedstawiało rów melioracyjny. Jak wytłumaczyć dziecku, że mimo, że od kilkudziesięciu lat wiadomo, że spuszczanie wody z terenów podmokłych jest dla nas złe, to i tak dalej to robimy?

A pod koniec przyszedł pan z Bielska, który przyjechał do Czyż na święto, i zapytał czemu te zdjęcia są takie ładne, czemu pokazują piękną przyrodę? Bo – jego zdaniem – lepiej byłoby pokazać na tych zdjęciach, jak będzie wyglądać świat i nasza okolica, kiedy przestaniemy dbać o przyrodę, kiedy pozwolimy ją niszczyć. Takie straszne, okropne obrazy może zwróciłyby większą uwagę, przeraziły ludzi i może wtedy ludzie by zaczęli myśleć o tym, co robią?


We wrześniu 2020 wystawa uświetniła XXXIX Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, od 15 września była prezentowana w cerkwi soboru św. Trójcy w Hajnówce. Od 23 września 2020 była eksponowana w bibliotece miejskiej w Hajnówce (częściowo w oknach wychodzących na główną ulicę miasta), a następnie od 14 października 2020 w Hajnowskim Domu Kultury, gdzie otwarcie wystawy uświetniło inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce.

Pod koniec roku 2020 została przewieziona do Białowieży, gdzie zaplanowano jej ekspozycję w Białowieskim Parku Narodowym w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym od 2 lutego 2021.

Aktualności