banner_001
banner_006
banner_003

Wycinka 20 tys. drzew nad jedną z najdzikszych polskich rzek może się zacząć już w sierpniu. Prawdziwą zagładą dla doliny - niepowtarzalnych storczyków, wilków, rysi, głuszców czy orłów bielików - będzie przebicie żelbetowymi palami pokładów torfu.

Trwa akcja zbierania podpisów pod apelem do prezydenta Kaczyńskiego. Dotychczas zebrano ich ponad 100 tysięcy. Jest jednak niestety duże niebezpieczeństwo, że po raz kolejny głos obywateli zostanie zlekceważony. Aby do tego nie dopuścić organizowana jest pikieta pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Organizatorzy zapraszają w piątek, 28 lipca o godz. 15.00 (przewidywany czas ok. 30 minut) pod Pałac Prezydencki w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50. Transparenty i okrzyki powinny dotyczyć wyłącznie ochrony Doliny Rospudy, tylko w ten sposób nasz apel będzie lepiej słyszalny. 

Festiwal odbył się w dniach 20-25 czerwca w Grecji. Zaprezentowano na nim m.in. film dokumentalny The Living Lakes, który powstał w ramach projektu LIFE o tej samej nazwie. Celem projektu było opracowanie metod zrównoważonego użytkowania jezior i torfowisk. Projekt realizowano we współpracy z organizacjami ekologicznymi z różnych krajów, w tym z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Więcej: http://www.livinglakes.org 

Chińskie ekipy budowlane zakończyły budowę głównej ściany Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy, gdzie w 2008 roku zacznie działać największa elektrownia wodna na świecie. Specjaliści mówią jednak o propagandowym sukcesie, który zakończy się katastrofą. 

Na skutek licznych protestów prezydent Putin nakazał odsunąć rurę co najmniej 40 km od wybrzeży Bajkału. Swoje postanowienie ogłosił podczas uroczystości z okazji 20 rocznicy awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Więcej: http://www.nytimes.com/2006/04/26/world/europe/putin-orders-pipeline-near-lake-baikal-to-be-rerouted.html

 

Obwodnica Augustowa tunelem pod Rospudą – 2 marca odbyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Środowiska. Minister przedstawił stanowisko w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. 

W dniach 15-16 luty przybyli na Podlasie przedstawiciele Komisji Europejskiej: Ladislav Miko - jeden z szefów Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska i Agata Zdanowicz z działu Protecting Natural Environment. Ladislav Miko jest przekonany, że w wypadku tak znaczącej inwestycji, jak obwodnica Augustowa, Unia Europejska chętnie wsparłaby finansowo jej realizację w sytuacji, w której nie dochodziłoby do konfliktu z obszarami chronionymi.

Zaledwie 800 m od brzegów jeziora Bajkał - jednego z cudów ziemskiej przyrody - ma biec olbrzymi rurociąg, którym za kilka lat popłynie rosyjska ropa do Chin i Japonii. Naukowcy protestują, ostrzegając przed katastrofą ekologiczną. Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3144688.html

Susza w Amazonii – nagroda World Press Photo 2006 - Daniel Beltrá z Hiszpanii otrzymał 3 nagrodę w kategorii Natura (reportaż) za zdjęcia wykonane dla Greenpeace. Amazonia jeszcze nigdy nie była tak sucha jak w 2005 roku. Ten rok był wyjątkowy, ponieważ ocieplenie wód Atlantyku spowodowało nie tylko wzmocnienie ale także przesunięcie na północ tropikalnych sztormów. Dodatkowo zimne fronty powietrza z południa zamiast ku Amazonii kierowały się nad Atlantyk. W Amazonii zapanowała susza. Mniejsze rzeki i jeziora wyschły. Jest to ogromny problem dla społeczności Amazonii, dla której rzeki były zwykle jedynymi szlakami komunikacyjnymi.  

Więcej: http://www.greenpeace.org/international/news/world-press-photo-awards  
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1582355,00.html?gusrc=rss

 

W tym roku będzie on obchodzony pod hasłem „In the face of poverty ... wetlands are lifelines”, co można przetłumaczyć jako: „W obliczu biedy mokradła są kołem ratunkowym”. 

Aktualności