banner_003
banner_004
banner_005

Około 150 mieszkańców Augustowa wzięło udział w proteście, blokując przez siedem godzin drogę nr 8 w Augustowie. Domagano się wznowienia budowy obwodnicy przez cenne przyrodniczo torfowiska w Dolinie Rospudy. Była to reakcja na nieoficjalne wyniki raportu ekspertów, według których rekomendowanym rozwiązaniem ma być wariant omijający najcenniejsze obszary, przebiegający przez Raczki. W trakcie protestu tłum zaatakował jednego z sympatyków rospudzkich bagien. Przed pobiciem uratowała mężczyznę policja.

Szczegóły: http://wyborcza.pl/1,75478,6049632,Augustow_znow_zada_obwodnicy.html

Szop pracz, gatunek drapieżny i w Polsce uważany za inwazyjny, czyni poważne szkody na terenie parku narodowego "Ujście Warty". W ostatnim czasie spustoszył kolonię lęgową czapli. Wcześniej, z powodu działalności szopów, konieczne było zrezygnowanie z budek lęgowych zakładanych w parku dla ptaków. W miejsce ptaków rozmnażały się w nich właśnie szopy. W Polsce drapieżniki te pojawiły się ok. 10 lat temu. Obecnie szacuje się, że jest ich tutaj ok. 10 tys. Szop pracz stanowi poważne zagrożenie dla rodzimych zoocenoz, w szczególności gatunków rzadkich i ginących, m.in. ptaków siewkowych, wodnych i wodno-błotnych.

Szczegóły: http://www.przekroj.pl/wydarzenia_kraj_artykul,3732.html

Dokumentacja opisująca wpływ trzech wariantów przebiegu obwodnicy na środowisko, po sprawdzeniu jej zgodności z warunkami zamówienia (potrwa to ok. 2 tyg.), zostanie przekazana do Ministerstwa Środowiska. Na podstawie raportu minister środowiska wyda decyzję środowiskową, wskazującą konkretny wariant budowy inwestycji.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,87169,6004910,Krok_w_strone_obwodnicy_Augustowa.htmlobwodnicy_Augustowa.html

Silne kontrowersje budzą plany budowy jazu piętrzącego oraz małej elektrowni wodnej w okolicach Tylmanowej, w sąsiedztwie rezerwatu „Kłodne nad Dunajcem”. Mimo negatywnych opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego inwestor otrzymał pozwolenie wodno-prawne od starosty nowotarskiego oraz pozytywną decyzję środowiskową ze strony gminy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie nie zgodziła się jednakże na prowadzenie robót przygotowawczych w dolinie Dunajca. W raporcie oddziaływania na środowisko nie uwzględniono bowiem, że jest to teren planowanej ostoi sieci Natura 2000 „Środkowy Dunajec z dopływami". Inwestor zapowiada odwołanie. Przeciwko zniszczeniu Dunajca protestują m.in.: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, Klub Przyjaciół Dunajca, WWF, Klub Gaja oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

Szczegóły: http://wedkarstwo.onet.pl/6521,1516246,0,3,artykuly.html

Od 2009 roku ochroną ścisłą mają zostać objęte kolejne tereny leśne o powierzchni ok. 2,7 tys. ha (w sumie da to ok. 7,2 tys. ha lasów chronionych w ten sposób na terenie parku). Plany te znalazły się w nowych zadaniach ochronnych parku, które do końca tego roku ma zatwierdzić minister środowiska. Biebrzański Park Narodowy ma zamiar ubiegać się również w najbliższym czasie o status Rezerwatu Biosfery UNESCO. Dyrekcja parku poruszy ten temat na spotkaniu V Biebrzańskiego Forum Samorządowego pod koniec listopada.

Szczegóły: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.
pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=322518&data=&lang=PL&_CheckSum=-509776534

Ekspertyzę przygotował PIG na zlecenie  marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Uczeni są przekonani, że odkrywka "Tomisławice" poważnie zagrozi Gopłu i zachwieje równowagę w całym ekosystemie wokół jeziora. Budowa nowej odkrywki nie pozostanie bez wpływu na chronione gatunki ptaków - m.in. bączka, bąka, sowy błotnej i wąsatki a także na krajobraz regionu i pamiątki związane z początkami polskiej państwowości.

Szczegóły: http://www.regioportal.pl/pl9/teksty733/ekspertyza_w_sprawie_gopla_zostanie_upubliczniona_

Termin pierwszej rozprawy nadal nie jest znany. Szczegóły:   http://www.rp.pl/artykul/195254.html

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że decyzje ministra środowiska dotyczące planowanego fragmentu trasy „Via Baltica”, przecinającego Dolinę Rospudy, były nieprawidłowe i oddalił skargę kasacyjną GDDKiA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2007. Tym samym decyzja środowiskowa jest nieważna. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne będzie wykonanie nowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rozważenie wariantów alternatywnych. Prace nad nowymi wariantami przebiegu trasy są obecnie w toku. Raport ekspertów, od którego uzależniona jest nowa decyzja środowiskowa, zostanie przekazany GDDKiA 28 listopada b.r.

Szczegóły:  http://www.rp.pl/artykul/163441,191655_Wyrok_zatrzymal_trase_przez_Rospude.html

Fundacja Ja Wisła zaprasza na budowanie tratewek dla młodych kaczek. Tratewki to pływające wyspy z wikliny, gdzie śpią małe kaczki, które jeszcze nie umieją latać. Tratewki chronią przed drapieżnikami i zapewniają komfortowy sen i schronienie na czas gwałtownego deszczu. Pierwsze w tym roku tratewki zbudowano 22 marca nad Kanałem Piaseczyńskim. Fundacja zachęca do budowania tratewek także na innych warszawskich stawach i kanałach, gdzie strome betonowe brzegi, a także biegające w pobliżu psy, koty czy lisy utrudniają życie młodym kaczkom.

Czytaj więcej: http://jawisla.pl/index.php/ekologia/tratewki

Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pojawił się komunikat podsumowujący prace Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Augustowa. Fragment notatki prezentujemy poniżej:

Aktualności