banner_005
banner_008
banner_003

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że decyzje ministra środowiska dotyczące planowanego fragmentu trasy „Via Baltica”, przecinającego Dolinę Rospudy, były nieprawidłowe i oddalił skargę kasacyjną GDDKiA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2007. Tym samym decyzja środowiskowa jest nieważna. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne będzie wykonanie nowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rozważenie wariantów alternatywnych. Prace nad nowymi wariantami przebiegu trasy są obecnie w toku. Raport ekspertów, od którego uzależniona jest nowa decyzja środowiskowa, zostanie przekazany GDDKiA 28 listopada b.r.

Szczegóły:  http://www.rp.pl/artykul/163441,191655_Wyrok_zatrzymal_trase_przez_Rospude.html

Fundacja Ja Wisła zaprasza na budowanie tratewek dla młodych kaczek. Tratewki to pływające wyspy z wikliny, gdzie śpią małe kaczki, które jeszcze nie umieją latać. Tratewki chronią przed drapieżnikami i zapewniają komfortowy sen i schronienie na czas gwałtownego deszczu. Pierwsze w tym roku tratewki zbudowano 22 marca nad Kanałem Piaseczyńskim. Fundacja zachęca do budowania tratewek także na innych warszawskich stawach i kanałach, gdzie strome betonowe brzegi, a także biegające w pobliżu psy, koty czy lisy utrudniają życie młodym kaczkom.

Czytaj więcej: http://jawisla.pl/index.php/ekologia/tratewki

Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pojawił się komunikat podsumowujący prace Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Augustowa. Fragment notatki prezentujemy poniżej:

Togoroczny Dzień Mokradeł obchodzimy pob hasłem: "Zdrowe bagna - zdrowi ludzie". 

Zapraszamy na obchody 2 lutego w Warszaie - zobacz plakat

W dniu 9 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie tzw. „okrągłego stołu” w sprawie obwodnicy Augustowa. Negocjacje rozpoczęto z inicjatywy nowego ministra środowiska – prof. Macieja Nowickiego, a ich moderatorem jest prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej.

Decyzja ministra środowiska w sprawie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy została w poniedziałek uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Decyzja dotyczyła środowiskowych warunków zgody na budowę obwodnicy. 

Więcej: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,68764,wsa-uchylil-decyzje-ministra-srodowiska-ws-obwodnicy-przez-doline-rospudy.html

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego prawie jednogłośnie przyjęła wczoraj raport wzywający do zablokowania budowy drogi przez Dolinę Rospudy. Tłumaczenia ministra środowiska Jana Szyszki nie przekonały nikogo. Oprócz przyjaciela z PiS.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ujawniła wyników ekspertyzy, którą sama zamówiła. Według ekspertów z firmy Scott Wilson przebieg trasy Via Baltica przez Rospudę nie jest optymalny. Droga powinna przebiegać przez Łomżę i omijać chronione torfowiska wokół Augustowa.

Więcej:http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=55305

Szanghaj, który jest finansową stolicą Chin, zamierza przeznaczyć 15 km kwadratowych swoich przedmieść na mokradła, aby dzięki nim poprawić jakość wody. Jedna z dzielnic Szanghaju, Qingpu, chce, by wokół jeziora Dianshan Lake, powstały mokradła, które będą działać jak filtr dla zasobów wody pitnej dla miasta.

 

Tak niski stan wody odnotowano w Warszawie ostatnio 15 lat temu, a woda w rzece wciąż opada. Żeby Wisła wróciła do normy, musiałoby padać co najmniej tydzień. W Porcie Praskim grzęzną statki, m.in. nie jest możliwe wypłynięcie strażackiego kutra ratowniczego. Policjanci z Komisariatu Rzecznego wycofali swoje motorówki z Portu i zacumowali w rzece nieopodal wejścia do portu. Gdy woda będzie nadal opadać przestaną pływać statki turystyczne.

Więcej:http://ekoinfo.pl/art.php?action=more&id=814&idg=7

 

Aktualności