banner_005
banner_006
banner_007

GDDKiA powołuje się tu na "interes publiczny". Drogowcy uważają, że w sytuacji cofnięcia pozwolenia na budowę, braku wyroku w Trybunale Europejskim oraz braku decyzji ministra co do przebiegu trasy, utrzymywanie umowy z wykonawcą jest zbyt kosztowne. Ostatnie uwagi GDDKiA do raportu oddziaływania na środowisko obwodnicy mają zostać naniesione przez firmę DHV do 30 stycznia.

Szczegóły: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33205,6195482,GDDKiA__wstrzymano_budowe_obwodnicy_Augustowa.html

Aktualności