banner_005
banner_007
banner_003

19 marca 2015 w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie członków organizacji przyrodniczych (WWF, CMok, KP, TBOP, TnZ) z wykonawcami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy/aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (Mott MacDonald), z udziałem KZGW, MŚ i GIOŚ. Poruszono głównie kwestię licznych prac "utrzymaniowych", które są wykonywane na ciekach mało zauważanych przez zarządzających wodami "rządowymi" i Państwowy Monitoring Środowiska. Niestety, plany utrzymaniowe i plany gospodarowania wodami oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym nie są zbyt skoordynowane. W aPWŚK nie da się wpisać po prostu zakazu wykonywania prac takich czy innych. Może jednak uda się przynajmniej wypracować kodeks dobrych praktyk oraz wybrać parę rzek (nieobjętych ochroną rezerwatową), które powinno się zostawić samym sobie. To podobno nie będzie ostatnie takie spotkanie. Trudniejsze może być z przedstawicielami WZMiUW-ów.

21 lutego 2015 o godzinie 9:30 zapraszamy na ogławianie wierzb w środku Kampinoskiego Parku Narodowego do wsi Zamość. Będziemy ogławiać i pozyskiwać żywokoły z wierzb, które ogławialiśmy podczas pierwszych Dni Wierzby Głowiastej w 2007 roku.

2 lutego 2015 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł. Jak co roku w obchodach uczestniczył Park Narodowy "ujście Warty". Zapraszamy do zapoznania się z relacją z obchodów Światowego Dnia Mokradeł Chyrzynie, napisaną przez Agatę Jirak.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników łosi i sumów, do wzięcia udziału w konkursach, które zorganizował Biebrzański Park Narodowy.

Park Narodowy „Ujście Warty” i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zapraszają do udziału w Zimowym Ptakoliczeniu, które odbędzie się 25 stycznia 2015 roku w Kostrzynie.

Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do udziału w obchodach Światowego Dnia Mokradeł, które odbędą się 1 lutego w Chyrzynie.

W dniu 1 lutego 2015 roku zapraszamy na na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł, którego tematem w tym roku jest: MOKRADŁA A NASZA PRZYSZŁOŚĆ: zacznij działać! Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa fotografii „Rzeki i bagna Mazowsza” zorganizowana przez RDOŚ w Warszawie, wyeksponowana w holu Wydziału Biologii UW w dniach 19 stycznia – 6 lutego.

W dniach 26 i 27 listopada 2014 r. odbyły się w Katowicach dwie konferencje naukowe uświetniające jubileusz 20-lecia działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Zgodnie ze statutem Centrum działa na rzecz dobra przyrody nieożywionej i ożywionej Górnego Śląska poprzez gromadzenie o niej wiedzy, działalność naukową, ochronną i edukacyjną, aby zachować tożsamość regionu oraz rolę i znaczenie jego wartości przyrodniczych.

(artykuł Adama Wajraka i Jakuba Medka, opublikowany na łamach GW dnia 6 listopada 2014)

http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,16927078,I_Rospuda_uratowana__i_droga_zbudowana.html

 

Dziś otwarcie obwodnicy Augustowa. To długo oczekiwana chwila dla mieszkańców umęczonych tirami, ale też ogromny sukces ruchu obywatelskiego, który stanął w obronie unikalnych torfowisk Rospudy. Dzięki uporowi i zaangażowaniu tych ludzi mamy ocalone niezwykle cenne miejsce i nowoczesną drogę.

W dniach 21-22 listopada 2014 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje warsztaty dotyczące ochrony torfowisk. Prelekcje zostaną wygłoszone w Mrągowie w ramach podsumowania projektu „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Zapisy trwają do 10 listopada. 

program warsztatów 

strona projektu

Aktualności