banner_001
banner_009
banner_006

Decyzja Głównego Konserwatora Przyrody, zezwalająca na wypłaszanie ptaków i niszczenie ich siedlisk w dolinie Rospudy w sezonie lęgowym, może stwarzać bardzo duże zagrożenie dla rzadkich gatunków ptaków w krytycznym dla nich sezonie - powiedział PAP prof. Marek Konarzewski, ornitolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Ta decyzja jest niezgodna z prawem - dodaje dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" i członek Komisji Ochrony Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17921&layout=6&forum_id=7798&page=text

Unia Europejska dała polskiemu rządowi siedem dni na dowód, że inwestycja w Dolinie Rospudy nie zaszkodzi środowisku. Jeśli ich nie dostanie, nałoży na nasz kraj gigantyczne kary, a Trybunał Sprawiedliwości zatrzyma budowę obwodnicy.

Więcej: http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,3953849.html 
            http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=67221&data=&lang=PL&_CheckSum=1533272763

Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy przez Dolinę Rospudy. Bruksela zdecydowała o wysłaniu kolejnego i ostatniego listu ostrzegawczego do Warszawy - powiedział unijny komisarz do spraw środowiska, Stavros Dimas.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3951954.html 
             http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/263&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl#fnB1

Polski rząd jest przygotowany, by stanąć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS), w związku z działaniami Komisji Europejskiej w sprawie Doliny Rospudy - powiedział podczas środowej konferencji prasowej minister transportu Jerzy Polaczek.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3952863.html

Adam Wajrak: - Jutro oficjalnie zakończymy obóz nad Rospudą. Jutro Wam napiszę dlaczego i jak dalej będziemy bronić Doliny Rospudy.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3953135.html
            http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3954856.html

Do kraju ostatnich w Europie dzikich rzek, jezior i lasów, do eldorado bobrów, żubrów, bocianów przyjadą miliony. Tylko że te wartości musimy umieć zachować - i sprzedać pisze w GW Marcin Ryszkiewicz z Muzeum Ziemi PAN.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3950453.html

Zdecydowana większość Polaków nie chce, by obwodnica Augustowa przecięła dolinę Rospudy - wynika z sondażu TNS OBOP dla DZIENNIKA. Gdyby doszło do ogólnonarodowego referendum w tej sprawie, 67 proc. z nas opowiedziałoby się za wariantem ekologów. Podobne sondaże prezentuje Gazeta Wyborcza.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3951165.html

Główny Konserwator Przyrody wydał zgodę na wypłaszanie ptaków. Oznacza to, że na terenie Doliny Rospudy będą mogli pracować np. geodeci, wytyczający przebieg obwodnicy Augustowa. Jednak nie będzie można rozpocząć tam prac budowlanych, ponieważ od 1 marca do 31 lipca trwa okres lęgowy ptaków.

W środę Komisja Europejska zdecyduje o otwarciu drugiego etapu, trwającej od grudnia procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy, dając Warszawie tydzień na ustosunkowanie się do zarzutów. Potem skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17774&layout=6&forum_id=7718&page=text
           http://www.salamandra.org.pl/news/index.php?id=125

Alternatywna droga wcale nie jest lepsza, a jej realizacja znacznie opóźni powstanie obwodnicy Augustowa - mówi premier Jarosław Kaczyński. To nie jest prawda - ripostują ekolodzy. Przeciwni są także naukowcy.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,3948113.html

Aktualności