banner_005
banner_006
banner_007

W dniach 1-4 września 2015 r. Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody ZUT w Szczecinie, Klub Przyrodników, Katedra Botaniki Uniwersytetu Szczecińskiego i Szczecińskie Towarzystwo Naukowe organizują konferencję „Torfowiska Polski – ochrona, restytucja, monitoring”. Rozpocznie się sesją naukową, a skończy sesją terenową. Szczegóły na witrynach organizatorów, m.in. Klubu Przyrodników.

W środę 22 kwietnia przypada kolejny Dzień Ziemi. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich na pokaz filmu "Home: SOS Ziemia" i dyskusję z Marcinem Popkiewiczem.

Zapraszamy na prelekcje o ochronie i ekologii cietrzewia, kóre organizuje STOP. Spotkanie odbędzie się 25 marca o godzinie 18 w sali konferencyjnej warszawskiego ZOO.

Zapraszamy na wycieczkę - Poszukiwania wiosny w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Spotkanie w poszukiwaniu wiosny odbędzie się 29 marca 2015 roku od godziny 9:30

19 marca 2015 w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie członków organizacji przyrodniczych (WWF, CMok, KP, TBOP, TnZ) z wykonawcami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy/aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (Mott MacDonald), z udziałem KZGW, MŚ i GIOŚ. Poruszono głównie kwestię licznych prac "utrzymaniowych", które są wykonywane na ciekach mało zauważanych przez zarządzających wodami "rządowymi" i Państwowy Monitoring Środowiska. Niestety, plany utrzymaniowe i plany gospodarowania wodami oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym nie są zbyt skoordynowane. W aPWŚK nie da się wpisać po prostu zakazu wykonywania prac takich czy innych. Może jednak uda się przynajmniej wypracować kodeks dobrych praktyk oraz wybrać parę rzek (nieobjętych ochroną rezerwatową), które powinno się zostawić samym sobie. To podobno nie będzie ostatnie takie spotkanie. Trudniejsze może być z przedstawicielami WZMiUW-ów.

21 lutego 2015 o godzinie 9:30 zapraszamy na ogławianie wierzb w środku Kampinoskiego Parku Narodowego do wsi Zamość. Będziemy ogławiać i pozyskiwać żywokoły z wierzb, które ogławialiśmy podczas pierwszych Dni Wierzby Głowiastej w 2007 roku.

2 lutego 2015 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł. Jak co roku w obchodach uczestniczył Park Narodowy "ujście Warty". Zapraszamy do zapoznania się z relacją z obchodów Światowego Dnia Mokradeł Chyrzynie, napisaną przez Agatę Jirak.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników łosi i sumów, do wzięcia udziału w konkursach, które zorganizował Biebrzański Park Narodowy.

Park Narodowy „Ujście Warty” i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zapraszają do udziału w Zimowym Ptakoliczeniu, które odbędzie się 25 stycznia 2015 roku w Kostrzynie.

Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do udziału w obchodach Światowego Dnia Mokradeł, które odbędą się 1 lutego w Chyrzynie.

Aktualności