banner_007
banner_003
banner_005

Od 2009 roku ochroną ścisłą mają zostać objęte kolejne tereny leśne o powierzchni ok. 2,7 tys. ha (w sumie da to ok. 7,2 tys. ha lasów chronionych w ten sposób na terenie parku). Plany te znalazły się w nowych zadaniach ochronnych parku, które do końca tego roku ma zatwierdzić minister środowiska. Biebrzański Park Narodowy ma zamiar ubiegać się również w najbliższym czasie o status Rezerwatu Biosfery UNESCO. Dyrekcja parku poruszy ten temat na spotkaniu V Biebrzańskiego Forum Samorządowego pod koniec listopada.

Szczegóły: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.
pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=322518&data=&lang=PL&_CheckSum=-509776534

Ekspertyzę przygotował PIG na zlecenie  marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Uczeni są przekonani, że odkrywka "Tomisławice" poważnie zagrozi Gopłu i zachwieje równowagę w całym ekosystemie wokół jeziora. Budowa nowej odkrywki nie pozostanie bez wpływu na chronione gatunki ptaków - m.in. bączka, bąka, sowy błotnej i wąsatki a także na krajobraz regionu i pamiątki związane z początkami polskiej państwowości.

Szczegóły: http://www.regioportal.pl/pl9/teksty733/ekspertyza_w_sprawie_gopla_zostanie_upubliczniona_

Termin pierwszej rozprawy nadal nie jest znany. Szczegóły:   http://www.rp.pl/artykul/195254.html

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że decyzje ministra środowiska dotyczące planowanego fragmentu trasy „Via Baltica”, przecinającego Dolinę Rospudy, były nieprawidłowe i oddalił skargę kasacyjną GDDKiA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2007. Tym samym decyzja środowiskowa jest nieważna. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne będzie wykonanie nowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rozważenie wariantów alternatywnych. Prace nad nowymi wariantami przebiegu trasy są obecnie w toku. Raport ekspertów, od którego uzależniona jest nowa decyzja środowiskowa, zostanie przekazany GDDKiA 28 listopada b.r.

Szczegóły:  http://www.rp.pl/artykul/163441,191655_Wyrok_zatrzymal_trase_przez_Rospude.html

Fundacja Ja Wisła zaprasza na budowanie tratewek dla młodych kaczek. Tratewki to pływające wyspy z wikliny, gdzie śpią małe kaczki, które jeszcze nie umieją latać. Tratewki chronią przed drapieżnikami i zapewniają komfortowy sen i schronienie na czas gwałtownego deszczu. Pierwsze w tym roku tratewki zbudowano 22 marca nad Kanałem Piaseczyńskim. Fundacja zachęca do budowania tratewek także na innych warszawskich stawach i kanałach, gdzie strome betonowe brzegi, a także biegające w pobliżu psy, koty czy lisy utrudniają życie młodym kaczkom.

Czytaj więcej: http://jawisla.pl/index.php/ekologia/tratewki

Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pojawił się komunikat podsumowujący prace Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Augustowa. Fragment notatki prezentujemy poniżej:

Togoroczny Dzień Mokradeł obchodzimy pob hasłem: "Zdrowe bagna - zdrowi ludzie". 

Zapraszamy na obchody 2 lutego w Warszaie - zobacz plakat

W dniu 9 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie tzw. „okrągłego stołu” w sprawie obwodnicy Augustowa. Negocjacje rozpoczęto z inicjatywy nowego ministra środowiska – prof. Macieja Nowickiego, a ich moderatorem jest prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej.

Decyzja ministra środowiska w sprawie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy została w poniedziałek uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Decyzja dotyczyła środowiskowych warunków zgody na budowę obwodnicy. 

Więcej: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,68764,wsa-uchylil-decyzje-ministra-srodowiska-ws-obwodnicy-przez-doline-rospudy.html

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego prawie jednogłośnie przyjęła wczoraj raport wzywający do zablokowania budowy drogi przez Dolinę Rospudy. Tłumaczenia ministra środowiska Jana Szyszki nie przekonały nikogo. Oprócz przyjaciela z PiS.

Aktualności