banner_004
banner_009
banner_008

Wydział Biologii UW i Centrum Ochrony Mokradeł zaparszają do Warszawy na Światowy Dzień Mokradeł 2012. 

Obchody Światowego Dnia Mokradeł 2011 - "Lasy dla wody i mokradeł" 

Do wysychających w coraz szybszym tempie jezior Ostrowskiego, Wilczyńskiego i Suszewskiego zostanie doprowadzona woda. Połowę kosztów budowy projektowanego na ten cel rurociągu pokryje Kopalnia Konin, która obciążana jest odpowiedzialnością za degradację 2800 ha jezior. Pod koniec marca ogłoszony zostanie przetarg na budowę 11 kilometrowej długości rurociągu. Planuje się, że woda zacznie być doprowadzana do jezior już w przyszłym roku. 

Więcej informacji: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7632384,Jeziora_dostna_zyciodajna_kroplowke.html

Toczą się kolejne dyskusje nad szkodliwym wpływem działalności kopalni "Konin". Wg prof. Ryszarda Gołdyna z Zakładu Ochrony Wód Uniwersytetu Adama Mickiewicza, budowa odkrywki węgla brunatnego Tomisławice w największym stopniu zagraża nie samemu jezioru, a przyległym do niego podmokłym łąkom. Obniżający się poziom wód gruntowych powoduje zanikanie siedlisk wilgotnych. Rozmowa z prof. Gołdynem, o tym co realnie grozi Gopłu, znajduje się na stronie: 

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7602933,Grozba_wyschniecia_Gopla_to_zaden_argument.html

Rezultatem międzynarodowej konferencji Wetlans aLive, odbywającej się w Warszawie, w dniach 1-2 lutego 2010 r., zgromadzeni reprezentanci organizacji przyrodniczych, organów administracji oraz naukowców z 12 krajów, podpisali deklarację dotyczącą ochrony i renaturyzacji siedlisk podmokłych w Europie Środkowej. Oświadczenie, będące wynikiem dyskusji na temat bieżących problemów i wyzwań dla ochrony europejskich mokradeł, zostało złożone 2 lutego 2010 r. - w dniu obchodzonym na świecie jako Międzynarodowy Dzień Mokradeł. 

pełen tekst deklaracji Warsaw Wetlans Declaration

Warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł, 30 stycznia - 2 lutego 2010 r. 

Z okazji 39 rocznicy podpisania tzw. Konwencji Ramsarskiej (z dnia 2 lutego 1971 r.), Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem: "Ochrona mokradeł szansą dla klimatu",

29 grudnia 2009 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała decyzję określającą ostateczny przebieg obwodnicy. Zgodnie z raportem wykonanym przez firmę DHV przebiegać będzie ona przy miejscowości Raczki,

(artykuł Adam Wajraka i Jakuba Medka w GW, z dnia  

Dotychczasowy wykonawca obwodnicy Augustowa uznał wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez GDDKiA za nieskuteczne. Według firmy budowlanej, zgodnie z umową, to na inwestorze (GDDKiA) spoczywał obowiązek dostarczenia koniecznych dla realizacji kontraktu decyzji administracyjnych. Drogowcy uważają jednak, że to nie oni powinni być obarczeni winą za brak tych decyzji. Tłumaczą to wpływem czynników od nich niezależnych. Odszkodowanie, którego domaga się Budimex-Dromex, wynosi 10 procent od wartości umowy brutto, czyli blisko 44 milionów złotych.

Szczegóły:http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090128/REGION99/913303938

 

GDDKiA powołuje się tu na "interes publiczny". Drogowcy uważają, że w sytuacji cofnięcia pozwolenia na budowę, braku wyroku w Trybunale Europejskim oraz braku decyzji ministra co do przebiegu trasy, utrzymywanie umowy z wykonawcą jest zbyt kosztowne. Ostatnie uwagi GDDKiA do raportu oddziaływania na środowisko obwodnicy mają zostać naniesione przez firmę DHV do 30 stycznia.

Szczegóły: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33205,6195482,GDDKiA__wstrzymano_budowe_obwodnicy_Augustowa.html

Aktualności