banner_003
banner_005
banner_006

Białoruś planuje osuszenie i przekształcenie kolejnych, niezmeliorowanych dotychczas, bagien w kopalnię torfu. Chodzi o prawie tysiąc hektarów torfowisk w rejonie Lidy, w dolinie rzeki Dzitwy. Powstaniu kopalni sprzeciwiaja sie lokalni mieszkańcy. Według nich szansą na uratowanie bagien byłoby utworzenie tam rezerwatu. Potrzebna jest do tego m.in. niezależna ocena korzyści ekologicznych, jakie dają rozlewiska rzeki Dzitwy w obecnym stanie, która pokazałaby, w kontekście usług ekosystemowych torfowisk, bezcelowość ekonomiczną pozyskiwania i wydobycia torfu. 

 

 DJI 0012

Zdjęcie: Dolina rzeki Dzitwy, fot. Ivan Mrówki, http://bahna.land/2018/08/29/dzikaja-raka-dzitva/

 

W sprawę zaangażowana jest m.in. białoruska organizacja Bahna

Więcej: http://belsat.eu/pl/news/unikatowe-bagna-grodzienszczyzny-zostana-zniszczone-dla-torfu-fotoreportaz/

http://bahna.land/2018/07/14/raskapac-ditvy/

Aktualności