banner_008
banner_004
banner_001
W imieniu Centrum Ochrony Mokradeł i Wydziału Biologii UW serdecznie zapraszamy na kolejne wspólne obchody kolejnego Światowego Dnia Mokradeł.
Spotykamy się 2 lutego 2019 roku, ul. Miecznikowa 1, Wydział Biologii UW. Wstęp wolny.
Więcej informacji, w tym PROGRAM i szczegóły wydarzenia - poniżej. 
 
Mokradła a zmiany klimatu - Światowy Dzień Mokradeł 2 lutego 2019 
Czterdzieści osiem lat temu w Ramsarze w Iranie podpisano pierwszą w historii międzynarodową konwencję przyrodniczą – poświęconą ochronie mokradeł – ekosystemów kluczowych dla regulacji życia na Ziemi. Konwencja Ramsarska (Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych) początkowo podkreślała przede wszystkim ogromne znaczenie tych ekosystemów dla ochrony różnorodności biologicznej, ale z czasem – wraz z rozwojem naszej wiedzy i postępującym niszczeniem środowiska – równie ważna okazała się rola mokradeł w podtrzymaniu stabilności całej biosfery. Szczególnie ważna jest funkcja bagien w regulacji globalnego klimatu oraz fakt, że ich osuszanie niszczy tę funkcję, pogłębiając spowodowane przez człowieka zmiany klimatu. Zachowanie naturalnych bagien i naprawa tych, które zniszczyliśmy, należą najważniejszych i najpiniejszych, obok odejścia od spalania paliw kopalnych, działań na rzecz ochrony klimatu. Zgodnie z decyzją Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej, najbliższy Światowy Dzień Mokradeł, obchodzony 2 lutego 2019 roku, będzie poświęcony właśnie tym zagadnieniom.

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł, Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak co roku, zapraszają na całodzienne spotkanie w sobotę 2 lutego 2019 r. W programie wykłady wiodących naukowców zajmujących się związkami ekosystemów bagiennych z regulacją klimatu, popularyzatorów nauki i działaczy ochrony przyrody, np. profesora Mariusza Lamentowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzącego unikalne badania eksperymentalne na temat wpływu ocieplenia na funkcjonowanie torfowisk. Poza tym, jak co roku, w programie: „Co w bagnach piszczy” – czyli wydarzenia minionego roku, „Bazar idei bagiennych” – czyli stoiska tematyczne i możliwość kuluarowych dyskusji przy kawie, a także dyskusja plenarna i pokaz filmu - niespodzianki. Podobnie jak w zeszłym roku zapraszamy też na krótką wycieczkę bagienną w niedzielę 3 lutego – tym razem jej celem będą torfowiska na warszawskich obrzeżach Mazowieckiego parku Krajobrazowego
 
Szczegóły programu poniżej oraz na stronie wydarzenia na Facebooku (https://www.facebook.com/events/1766186713504694/). Miło jest nam poinformować, że nasze spotkanie jest, podobnie jak rok i dwa lata temu, wspierane przez miesięcznik Dzikie Życie. W tym roku spotkanie wspierł również Polski Klub Ekologiczny. Dziękujemy.
 
 
PROGRAM warszawskich Obchodów Światowego Dnia Mokradeł, 2 lutego 2019

10.30 Otwarcie wystawy zdjęć „Przyrodniczy raj u ujścia Redy”.
Hanna Rachwald i Mariusz Miotke Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

    

Sesja I – Bagna a zmiany klimatu

11.00 Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematu WWD 2019. prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych, prodziekan Wydziału Biologii UW, dr hab., prof. UW, Wiktor Kotowski, Wydział Biologii UW, CMok

11.10 Zmiana klimatu - co na to nauka? Dr Aleksandra Kardaś, Wydział Fizyki UW, Nauka o Klimacie.

11.40 Zaburzenia torfowisk, węgiel i zmiany klimatu - przeszłość i perspektywy na przyszłość. prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.10 Restytucja torfowisk jako narzędzie łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich. dr Łukasz Kozub, Wydział Biologii UW, CMok

12.30 Torfowiskowy ślad węglowy przerwy obiadowej. dr hab. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii UW, CMok

12.40 Dyskusja i zapowiedzi stoisk

 

13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa i Bazar Idei Bagiennych – swoje stoiska zaprezentują: Biebrzański Park Narodowy, miesięcznik Dzikie Życie, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej, Globalne Partnerstwo dla Wody, Koalicja Ratujmy Rzeki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Ogród Botaniczny UW, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Polski Klub Ekologiczny.

 

Sesja II – Bagienny przegląd 2018 roku     

14.30 Zagrożenie bagien Polesia eksploatacją węgla kamiennego. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

14.50 Przegląd wydarzeń bagiennych 2018 r. w Polsce i na świecie. Zespół WWD 2019.

15.20 Plan niedzielnego spaceru po torfowiskach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. dr Paweł Pawlikowski, Wydział Biologii UW, CMok

15.40 Dyskusja

 

16.10-16.30 Przerwa

 

Sesja filmowa

16.30 Pustać – ostoja cietrzewia. Film Michała Adamowicza i Filipa Chudzyńskiego opowiada o poszukiwaniu ostatnich osobników ginącego gatunku w dzikim świecie podlaskich mokradeł. Po filmie rozmowa z autorem – Michałem Adamowiczem.

Aktualności