banner_006
banner_004
banner_009

Podczas gdy w Polsce planuje się regulacje najcenniejszych dużych rzek, Szwajcaria i Austria podpisały porozumienie o realizacji projektu, którego założeniem jest przywróceniu naturalności koryta uregulowanego przed laty górnego Renu. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców. Po latach zrozumiano tam, że to naturalne tereny zalewowe w dolinie rzeki pozwalają na skuteczniejszą ochronę przed powodzią niż urządzenia hydrotechniczne towarzyszące uregulowanej rzece. 

 

rheinraus header

Górny Ren: Wygląd obecny; Wizualizacja planowanego efektu projektu RHESI; Wizualizacja rozwiązania optymalnego.

Więcej o projekcie: http://www.rhesi.org/

Aktualności