banner_008
banner_007
banner_009

Torfowiska Poleskiego Parku Narodowego, to jedne z najcenniejszych torfowisk niskich w Polsce i w Europie. Ranga tego obszaru została doceniona i objęty jest ochroną międzynarodową jako: Transgraniczny Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie", obszar Ramsar i obszar Natura 2000. Stanowi jeden z dziesięciu obszarów na świecie najważniejszych dla zachowania wodniczki. Wszystko to nie przeszkodziło jednak Ministrowi Środowiska w wydaniu australijskiej firmie koncesji na poszukiwanie węgla kamiennego na tym obszarze. 

Firma, która planuje budowę kopalni to australijska firma Balamara - jej przedstawiciel na radzie naukowej Poleskiego Parku Narodowego oświadczył, że 15 lipca 2018 kończy się im koncesja poszukiwawcza, a firma będzie składać wniosek o koncesję wydobywczą. Powstanie kopalni może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych na Polesiu i nieodwracalnego zniszczenia cennych torfowisk. Przeciwko planom budowy kopalni protestują mieszkańcy. Zamieszczamy petycję, jaką wystosowali w tej sprawie do Ministra Środowiska

pole weglowe formy ochrony przyrody lux

Pole węglowe a obszary ochrony na Polesiu.

Aktualności