banner_003
banner_008
banner_007

International Mire Conservation Group wystosowało do Polski rezolucję, w której wyraża swoje najgłębsze zaniepokojenie planami rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego na obszarze Polesia oraz prosi rząd Polski o ponowne rozważenie tych planów.

 

Tekst rezolucji po angielsku

Tekst rezolucji po polsku

Aktualności