banner_003
banner_004
banner_005

3 lutego 2018 - Światowy Dzień Mokradeł „Bagna i Miasta”  
Zapraszamy na wykłady, dyskusje oraz wycieczkę po Warszawskich mokradłach… 

Uwaga! drobne zmiany w Programie wydarzenia! (załącznik Program)

Wstęp wolny.

Jak co roku, Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do wspólnego świętowania rocznicy uchwalenia Konwencji Ramsarskiej o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych (2 lutego 1971 r.), czyli Światowego Dnia Mokradeł. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Sekretariat Konwencji to „Wetlands for Sustainable Urban Future”, czyli „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”. Przypominając, że od zarania dziejów sąsiedztwo mokradeł było czynnikiem sprzyjającym osadnictwu i rozwojowi cywilizacji, chcemy zaprosić Państwa na dyskusję na temat relacji Bagna – Miasta dziś i w czekającej nas przyszłości.

Czy jest w mieście miejsce dla bliskich naturze obszarów podmokłych? Jaką rolę pełnią w aglomeracjach rzeki, ich sąsiedztwo, oczka wodne, jeziora, bagna? Czy jesteśmy w stanie docenić rolę odległych geograficznie mokradeł dla bezpieczeństwa powodziowego miast? A czy gospodarując przestrzenią miejską i będąc jej mieszkańcami możemy poprawić los mieszkańców mokradeł: tych w mieście i poza nim?

W tym roku sesja referatowo-dyskusyjna odbędzie się w sobotę 3 lutego, jak zwykle w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Niezmiernie miło nam poinformować, że po raz pierwszy w warszawskich obchodach Światowego Dnia Mokradeł weźmie udział przedstawicielka Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej, p. Katarzyna Nikraszewicz, która wygłosi referat na temat mądrego użytkowania mokradeł jako naczelnej zasady działania Konwencji. Będziemy również gościć – podobnie jak w ostatnich latach – Krajowy Sekretariat Ramsar – m.in. przedstawiający nowe obszary Ramsar w Polsce. Ważne miejsce zajmą w tym roku mokradła miejskie – prelegenci opowiedzą o wybranych obiektach z Warszawy i innych miast, a p. Marek Piwowarski, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, oceni znaczenie mokradeł dla utrzymania i rozwoju terenów zielonych stolicy.

Jak co roku dokonamy przeglądu wydarzeń w dziedzinie ochrony mokradeł w mijającym roku oraz udostępnimy przestrzeń do zorganizowania stoisk na „Bazarze idei bagiennych”, gdzie można będzie zaprezentować materiały z projektów, ale też poprowadzić kuluarową dyskusję.

Tegoroczną nowością jest propozycja wycieczki, którą w duchu tematyki Dnia Mokradeł 2018 chcielibyśmy poświęcić mokradłom Warszawy. W niedzielę 4 lutego zapraszamy do odwiedzenia kilku wybranych warszawskich bagienek, podmokłości i zbiorników wodnych i wspólnej z przyrodnikami z Centrum Ochrony Mokradeł oraz Zarządu Zieleni miasta stołecznego Warszawy rozmowy na temat ich przeszłości, obecnego stanu i (możliwej?) przyszłości.


Program Światowego Dnia Mokradeł

Plakat

Aktualności