banner_003
banner_006
banner_005

29 grudnia 2009 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała decyzję określającą ostateczny przebieg obwodnicy. Zgodnie z raportem wykonanym przez firmę DHV przebiegać będzie ona przy miejscowości Raczki,

(artykuł Adam Wajraka i Jakuba Medka w GW, z dnia  

Dotychczasowy wykonawca obwodnicy Augustowa uznał wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez GDDKiA za nieskuteczne. Według firmy budowlanej, zgodnie z umową, to na inwestorze (GDDKiA) spoczywał obowiązek dostarczenia koniecznych dla realizacji kontraktu decyzji administracyjnych. Drogowcy uważają jednak, że to nie oni powinni być obarczeni winą za brak tych decyzji. Tłumaczą to wpływem czynników od nich niezależnych. Odszkodowanie, którego domaga się Budimex-Dromex, wynosi 10 procent od wartości umowy brutto, czyli blisko 44 milionów złotych.

Szczegóły:http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090128/REGION99/913303938

 

GDDKiA powołuje się tu na "interes publiczny". Drogowcy uważają, że w sytuacji cofnięcia pozwolenia na budowę, braku wyroku w Trybunale Europejskim oraz braku decyzji ministra co do przebiegu trasy, utrzymywanie umowy z wykonawcą jest zbyt kosztowne. Ostatnie uwagi GDDKiA do raportu oddziaływania na środowisko obwodnicy mają zostać naniesione przez firmę DHV do 30 stycznia.

Szczegóły: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33205,6195482,GDDKiA__wstrzymano_budowe_obwodnicy_Augustowa.html

Jak co roku, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Iran, 2 lutego 1971 r.), na całym świecie obchodzone są Światowe Dni Mokradeł. W Polsce po raz pierwszy święto to obchodzono w 1997 r. Tegoroczne obchody upływają pod hasłem "Upstream, downstream". W celu przybliżenia tematyki mokradłowej oraz zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy ochrony tak cennych siedlisk, w różnych częściach Polski organizowane są spotkania poświęcone tym właśnie zagadnieniom.

Ocena oddziaływania budowy tej inwestycji na środowisko wskazuje na zagrożenie silnym zamuleniem Wisły na odcinku do 3 km poniżej miejsca prowadzenia prac. Zniszczone w ten sposób zostaną siedliska ryb, ich tarliska, oraz złożona już ikra. Zamulenie spowoduje czasowe zablokowanie ważnego korytarza wędrówek łososia atlantyckiego oraz minoga rzecznego. Według autora opracowania samorzutna regeneracja środowiska, w odpowiednich warunkach, mogłaby nastąpić w ciągu kilku lat. Opinia rozpatrywana jest obecnie przez RDOŚ w Gdańsku. Decyzja w sprawie zgody na rozpoczęcie prac zapadnie w lutym lub marcu.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,6153107,Minogi_raczej_nie_zatrzymaja_mostu.htmlzatrzymaja_mostu.html

Obecnie trwają ostatnie poprawki. Ostateczna wersja raportu ma zostać przekazana drogowcom do 15 stycznia 2009. Następnie zostanie on skierowany do ministerstwa.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,37227,6088730,Obwodnica_juz_w_przyszlym_roku.htmlprzyszlym_roku.html

Wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej, na podstawie której wydano koncesję na rozpoczęcie inwestycji, złożyli miejscowi rolnicy. Skierowana przez Józefa Drzazgowskiego, prezesa Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego "Przyjezierze", skarga o naruszenie prawa wspólnotowego trafiła również do Komisji Europejskiej. Rząd polski zobowiązany jest w związku z nią do złożenia wyjaśnień i przekazania Komisji stosownej dokumentacji.

Szczegóły: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081216/INOWROCLAW01/816399189

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wydane przez wojewodę podlaskiego pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa. Wyrok ten jest konsekwencją unieważnienia rok temu decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. W praktyce, większość prac związanych z budową obwodnicy została zakończona jeszcze we wrześniu.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,87169,6068155,Prawny_bubel_nad_Rospuda.html

Drogowcy wnieśli do otrzymanego od firmy DHV raportu dziesięć uwag. Wskazano m.in. na zbyt ogólne, niespecjalistyczne streszczenie oraz niepełną analizę oddziaływania inwestycji na ludzi i ich zdrowie. GDDKiA domaga się dokonania analizy pozytywnych skutków realizacji inwestycji oraz analizy oddziaływania inwestycji na środowisko w odniesieniu do przebiegu wszystkich wariantów (sugerując stronniczość ekspertów). Czas przeznaczony na wprowadzenie poprawek upływa 19 grudnia br. Raport sugeruje wybór wariantu przebiegającego w okolicy miejscowości Raczki.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,87169,6058709,Drobne_poprawki_do_obwodnicy.htmlobwodnicy.html

Aktualności