banner_001
banner_009
banner_004

Warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł organizowane przez Centrum Ochrony Mokradeł w tym roku odbędą się w sobotę 2 lutego.

Program:

Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, sala 9B
Wetlands take care of water - Mokradła dbają o wodę
prowadzenie – Wiktor Kotowski (CMOK, UW)

11.00-11.15: Ewa Jabłońska (CMOK, UW) – World Wetlands Day 2013 - wprowadzenie
11.15-12.00: Teresa Ozimek (UW) – Mokradła jako oczyszczalnie ścieków?
12.00-12.45: Mateusz Grygoruk (SGGW) – Ile wody magazynują mokradła?
12.45-13.30: Przemek Nawrocki (WWF) – Mokradła a ochrona przeciwpowodziowa

13.30-14.00: przerwa (czynny bufet, można zjeść obiad)

Co w bagnach piszczy?
14.00-14.15: Patrycja Stawiarz (GDOŚ) – Działania polskiego sekretariatu Ramsar
14.15-14.30: Dorota Radziwiłł (GIOŚ) – Monitoring wodno-błotnych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Państwowym Monitoringu Środowiska w dostosowaniu do wymogów Dyrektywy Siedliskowej
14.30-14.45: Paulina Dzierża (ITP) – O melioracjach, użytkach zielonych, ITP...

Na zakończenie zostanie przedstawiony pokaz slajdów bagiennych przygotowany przez Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody.

PLAKAT

Aktualności