banner_007
banner_004
banner_001

Konfliktów między ochroną środowiska a inwestycjami budowlanymi jest wiele, ale nieczęsto zdaża się, że Komisja Europejska grozi rządom pozwem przed Trybunał Sprawiedliwości aby powtrzymać drogowców w imię ochrony przyrody [...] - pisze prestiżowe czasopismo naukowe "Nature".

Więcej:http://www.nature.com/news/2007/070305/full/070305-16.html

Komisji Europejskiej nie przekonują polskie argumenty za budową obwodnicy w Dolinie Rospudy. "To, że decyzje zapadły przed wstąpieniem Polski do Unii wiedzieliśmy od początku, a mimo to rozpoczęliśmy postępowanie" - mówią w Brukseli. Może to znaczyć, że sprawa tarfi jednak do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Więcej:http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=67453&data=&lang=PL&_CheckSum=1057440122

W związku z pojawiającymi się w ostatnich tygodniach nowymi materiałami i wypowiedziami dotyczącymi środowiskowych aspektów budowy obwodnicy Augustowa, Państwowa Rada Ochrony Przyrody - mimo że już trzykrotnie wypowiadała się w sprawie obwodnicy Augustowa i wyboru przebiegu drogi ViaBaltica - przedstawia w załączeniu kolejną, pogłębioną i uaktualnioną opinię, dotyczącą przyrodniczych aspektów sprawy.

Czytaj więcej:http://bagna.pl/pdf/PROP_Rospuda.pdf

Państwowa Rada Ochrony Przyrody uprzejmie zwraca uwagę, że wydana przez Pana 20 lutego b.r., bez konsultacji z Radą, decyzja zezwalająca na płoszenie ptaków oraz niszczenie ich siedlisk i ostoi przy budowie obwodnicy Augustowa, jest obarczona istotnymi wadami prawnymi, skutkującymi prawdopodobnie jej nieważnością.

Czytaj całość:http://www.bagna.pl/pdf/PROP_decyzja_Rospuda_GKP.pdf

Decyzja Głównego Konserwatora Przyrody, zezwalająca na wypłaszanie ptaków i niszczenie ich siedlisk w dolinie Rospudy w sezonie lęgowym, może stwarzać bardzo duże zagrożenie dla rzadkich gatunków ptaków w krytycznym dla nich sezonie - powiedział PAP prof. Marek Konarzewski, ornitolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Ta decyzja jest niezgodna z prawem - dodaje dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" i członek Komisji Ochrony Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17921&layout=6&forum_id=7798&page=text

Unia Europejska dała polskiemu rządowi siedem dni na dowód, że inwestycja w Dolinie Rospudy nie zaszkodzi środowisku. Jeśli ich nie dostanie, nałoży na nasz kraj gigantyczne kary, a Trybunał Sprawiedliwości zatrzyma budowę obwodnicy.

Więcej: http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,3953849.html 
            http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=67221&data=&lang=PL&_CheckSum=1533272763

Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy przez Dolinę Rospudy. Bruksela zdecydowała o wysłaniu kolejnego i ostatniego listu ostrzegawczego do Warszawy - powiedział unijny komisarz do spraw środowiska, Stavros Dimas.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3951954.html 
             http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/263&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl#fnB1

Polski rząd jest przygotowany, by stanąć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS), w związku z działaniami Komisji Europejskiej w sprawie Doliny Rospudy - powiedział podczas środowej konferencji prasowej minister transportu Jerzy Polaczek.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3952863.html

Adam Wajrak: - Jutro oficjalnie zakończymy obóz nad Rospudą. Jutro Wam napiszę dlaczego i jak dalej będziemy bronić Doliny Rospudy.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3953135.html
            http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3954856.html

Do kraju ostatnich w Europie dzikich rzek, jezior i lasów, do eldorado bobrów, żubrów, bocianów przyjadą miliony. Tylko że te wartości musimy umieć zachować - i sprzedać pisze w GW Marcin Ryszkiewicz z Muzeum Ziemi PAN.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,3950453.html

Aktualności