banner_004
banner_008
banner_009

W listopadzie ubiegłego roku wojewoda zgodził się na bezzwłoczne zajęcie przez drogowców trzech niewywłaszczonych działek na przebiegu planowanej obwodnicy. Dzięki temu mogli oni wykazać się prawem do wszystkich gruntów i otrzymać pozwolenie na budowę. Dwa tygodnie temu minister budownictwa odebrał im to prawo, uchylając listopadową decyzję wojewody.

Więcej:http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35241,4024706.html

Zgodnie z zapowiedziami Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce dotyczącą budowy obwodnicy Augustowa. Polski rząd nadal obstaje przy swoich racjach i nie zamierza zmieniać zdania w tej kwestii.

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,4002505.html
           http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,4004524.html

To miało być spotkanie dyplomatyczne. Doszło jednak do incydentu. Blokując samochody niezależnych naukowców drogowcy uniemożliwili ich spotkanie z europejskimi dyplomatami w dolinie Rospudy.

Więcej:http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35241,3987997.html

Konfliktów między ochroną środowiska a inwestycjami budowlanymi jest wiele, ale nieczęsto zdaża się, że Komisja Europejska grozi rządom pozwem przed Trybunał Sprawiedliwości aby powtrzymać drogowców w imię ochrony przyrody [...] - pisze prestiżowe czasopismo naukowe "Nature".

Więcej:http://www.nature.com/news/2007/070305/full/070305-16.html

Komisji Europejskiej nie przekonują polskie argumenty za budową obwodnicy w Dolinie Rospudy. "To, że decyzje zapadły przed wstąpieniem Polski do Unii wiedzieliśmy od początku, a mimo to rozpoczęliśmy postępowanie" - mówią w Brukseli. Może to znaczyć, że sprawa tarfi jednak do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Więcej:http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=67453&data=&lang=PL&_CheckSum=1057440122

W związku z pojawiającymi się w ostatnich tygodniach nowymi materiałami i wypowiedziami dotyczącymi środowiskowych aspektów budowy obwodnicy Augustowa, Państwowa Rada Ochrony Przyrody - mimo że już trzykrotnie wypowiadała się w sprawie obwodnicy Augustowa i wyboru przebiegu drogi ViaBaltica - przedstawia w załączeniu kolejną, pogłębioną i uaktualnioną opinię, dotyczącą przyrodniczych aspektów sprawy.

Czytaj więcej:http://bagna.pl/pdf/PROP_Rospuda.pdf

Państwowa Rada Ochrony Przyrody uprzejmie zwraca uwagę, że wydana przez Pana 20 lutego b.r., bez konsultacji z Radą, decyzja zezwalająca na płoszenie ptaków oraz niszczenie ich siedlisk i ostoi przy budowie obwodnicy Augustowa, jest obarczona istotnymi wadami prawnymi, skutkującymi prawdopodobnie jej nieważnością.

Czytaj całość:http://www.bagna.pl/pdf/PROP_decyzja_Rospuda_GKP.pdf

Decyzja Głównego Konserwatora Przyrody, zezwalająca na wypłaszanie ptaków i niszczenie ich siedlisk w dolinie Rospudy w sezonie lęgowym, może stwarzać bardzo duże zagrożenie dla rzadkich gatunków ptaków w krytycznym dla nich sezonie - powiedział PAP prof. Marek Konarzewski, ornitolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Ta decyzja jest niezgodna z prawem - dodaje dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" i członek Komisji Ochrony Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17921&layout=6&forum_id=7798&page=text

Unia Europejska dała polskiemu rządowi siedem dni na dowód, że inwestycja w Dolinie Rospudy nie zaszkodzi środowisku. Jeśli ich nie dostanie, nałoży na nasz kraj gigantyczne kary, a Trybunał Sprawiedliwości zatrzyma budowę obwodnicy.

Więcej: http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,3953849.html 
            http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=67221&data=&lang=PL&_CheckSum=1533272763

Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy przez Dolinę Rospudy. Bruksela zdecydowała o wysłaniu kolejnego i ostatniego listu ostrzegawczego do Warszawy - powiedział unijny komisarz do spraw środowiska, Stavros Dimas.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3951954.html 
             http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/263&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl#fnB1

Aktualności