banner_006
banner_008
banner_003

Od 26 września trwa protest głodowy, jaki prowadzi o. Luis Flávio Cappio, biskup diecezji Barra w Brazylii. Powodem determinacji Pasterza diecezji jest zachowanie się rządowych agencji, które dążą do realizacji gigantycznych projektów hydrologiczno-melioracyjnych, zmieniających całkowicie ekosystem rzeki Rio Sao Francisco. W powszechnej opinii owe projekty, korzystne dla centralnej władzy, dużych przedsiębiorców i wielkich właścicieli ziemskich, zniszczą naturalne środowisko życia milionów ludzi i wywołają katastrofę ekologiczną w północno-wschodniej części kraju. Więcej na: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,35

 

Rezerwat Biosfery Białowieża został powiększony na całą polską cześć Puszczy. Zobacz: http://www.bpn.com.pl

Wojewoda Podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy – chociaż organizacje ekologiczne mają 2 tygodnie czasu na złożenie odwołania od decyzji, Wojewoda twierdzi, że przebieg trasy obwodnicy Augustowa jest już przesądzony i nie ma o co kruszyć kopii. Ewentualne protesty i zażalenia mogą jego zdaniem tylko niepotrzebnie i kosztownie przedłużyć w czasie tę inwestycję. 

Na stronie listy dyskusyjnej Darz Bór można podpisać się pod protestem przeciwko przeprowadzeniu drogi Via Baltica przez unikalne przyrodniczo obszary, a zwłaszcza Puszczę Augustowską wraz z Doliną Rospudy, Biebrzański Park Narodowy oraz Puszczę Knyszyńską. 

Greenpeace budowę trasy przez dolinę Rospudy zaskarżył do Komisji Europejskiej, natomiast Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, oraz WWF i Bank Watch poinformowały Komisję, że państwo polskie łamie unijne prawo na całym przebiegu trasy Via Baltica. Jeżeli Komisja uzna te argumenty, Polska może mieć poważne problemy z uzyskaniem środków na budowę nie tylko Via Baltiki, ale też innych dróg - ocenia Maciej Muskat z Greenpeace.

 

Lista zarzutów wobec Saddama Husajna, która zostanie przedstawiona w sądzie jest długa. Od ludobójstwa przez inwazje na sąsiadujące państwa, aż po osuszenie największych mokradeł na Bliskim Wschodzie. Jak podaje portal Onet.pl po powstaniu szyitów w roku 1991 Saddam, aby ułatwić sobie walkę z partyzantką wśród tzw. Arabów Błotnych (Madanów), rozkazał przeprowadzenie melioracji, wskutek czego zamienił znaczną część bagien na południu kraju w nieużytki i pozbawił tysiące rybaków i rolników środków utrzymania. W procesie, który rozpocznie się już niedługo będzie to jeden z lepiej udokumentowanych zarzutów.

 Tomasz Podgajniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, poinformował na konferencji prasowej, że MŚ jest za zwiększeniem liczby obszarów Natura 2000 do 300 obiektów (150 obecnie), co dałoby łączną sumę ponad 3 mln ha. Sieć pokryłaby wtedy w Polsce ok. 10.7% powierzchni Polski, jednakże nie objęłaby dwóch ważnych propozycji organizacji pozarządowych i Komisji Europejskiej: doliny Wisły i Odry. Tomasz Podgajniak argumentował tę decyzję konfliktami z samorządami lokalnymi. 
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na stronach Lasów Państwowych: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml oraz na stronie Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml

Organizacja WWF rozpoczęła odtwarzanie naturalnej populacji dzikiego łososia w Wiśle. Ryby te zniknęły z królowej polskich rzek po wybudowaniu stopnia wodnego we Włocławku, a także na skutek ogromnego ładunku zanieczyszyczeń niesionych przez wody. Jeżeli projekt WWF się powiedzie i uda się odtworzyć warunki potrzebne dla wędrówki ryb, łosoś, symbol czystej, pełnej życia rzeki, powróci do Wisły i będzie się w niej znowu naturalnie rozmnażać.

Według Journal of Applied Ecology oraz magazynu Science w Stanach Zjednoczonych z roku na rok rośnie liczba renaturyzowanych rzek. W ramach opisywanych badań stworzono bazę danych o wszystkich prowadzonych działaniach renaturyzacyjnych co dało ponad 37000 podjętych akcji. Zainteresowanie tego typu przedsięwzięciami, mimo że niesie to ogromne koszty (od roku 1990 wydano prawie 15mld dolarów, co średnio daje 1mld dolarów rocznie), wiąże się ściśle z potrzebą polepszania warunków życiowych ludzi i tworzeniem miejsc dogodnych do rekeracji. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://science.sciencemag.org/content/308/5722/636

Podziemne zasoby wodne wielu obszarów przymorskich są zagrożone zasoleniem donosi serwis "New Scientist". Jest to prawdopodobnie kolejny, niedoceniany rezultat globalnego ocieplenia. Hydrolodzy prognozują, iż w ciągu kilku następnych dekad wody podziemne mogą ulec zasoleniu wskutek podnoszenia się poziomu mórz. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: https://www.newscientist.com/article/mg18624954-600-cities-may-be-abandoned-as-salt-water-invades/

 

Aktualności