banner_006
banner_004
banner_007

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ujawniła wyników ekspertyzy, którą sama zamówiła. Według ekspertów z firmy Scott Wilson przebieg trasy Via Baltica przez Rospudę nie jest optymalny. Droga powinna przebiegać przez Łomżę i omijać chronione torfowiska wokół Augustowa.

Więcej:http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=55305

Aktualności