banner_006
banner_007
banner_003

Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez D. Recchię i K. Herrmann, działające w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu (strona skarżąca), przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanej przez E. Ośniecką-Tamecką, działającą w charakterze pełnomocnika (strona pozwana), Prezes Trybunału, po zapoznaniu się z propozycją L. Baya Larsena, sędziego sprawozdawcy, po wysłuchaniu rzecznik generalnej J. Kokott, wydaje następujące postanowienie:

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,76842,4353295.html

Aktualności