banner_005
banner_009
banner_007

Ministerstwo Środowiska wciąż uparcie twierdzi, że wystarczy przyrodzie nad Rospudą zrekompensować straty gdzie indziej. To zbiór pobożnych życzeń. - Na podobne torfowiska trzeba by poczekać od 5 do 10 tysięcy lat - mówi dr Rudy van Diggelen z Uniwersytetu w Groningen. Więcej: http://www.gazetawyborcza.pl/1,76842,3926217.html

 

Ogólnopolskie protesty przeciw budowie trasy przez dolinę Rospudy - niedziela 18 lutego 2007, godz. 13.00:

Działa już strona internetowa, na której można uzyskać symboliczne obywatelstwo Republiki Doliny Rospudy.

Więcej: http://www.dolina-rospudy.pl/

Wcześniej Ministerstwo Środowiska złożyło wniosek do KE o przedłużenie tego terminu, co wywołało wzburzenie wśród urzędników w Brukseli, gdyż jednocześnie z pismem przesłanym do Brukseli wydano decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę obwodncy. 

Na czwartkowej konferencji premier zapowiedział, że ustąpienie w przypadku Rospudy doprowadzi do zablokowania budowy wszystkich dróg w Polsce. Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3922604.html

Po latach protestów i rozmów, interwencji i prób przekonania drogowców do alternatywnych wariantów, wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa w wariancie, który zniszczy unikalną Dolinę Rospudy! Czas zwrócić się do najwyższych władz Polski - Prezydenta i Premiera - aby ocalili dziedzictwo przyrodnicze Polski!

Więcej:http://www.greenpeace.org/poland/kampanie/via-baltica-nie-t-dy-droga/wy-lij-list-do-prezydenta-i-prvia-baltica-nie-t-dy-droga/wy-lij-list-do-prezydenta-i-pr

(akcja koordynowana przez Greenpeace Polska) 

Niedaleko Szczebry Greenpeace rozbił obóz zwolenników alternatywnego przebiegu owodnicy Augustowa. Przyrodnicy gotowi są zostać na tym terenie do wiosny, aby powstrzymać planowaną budowę trasy ekspresowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich złoży skargę do WSA na decyzję ministra środowiska, dotyczącą zgody na przeprowadzenie inwestycji budowlanej przez dolinę rzeki Rospudy - do skargi dołączony będzie wniosek o wstrzymanie wszelkich prac przy budowie drogi. W takim przypadku zarówno minister, jak i organizacje pozarządowe będą musieli udowodnić swoje racje.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3912806.html

Komisja Europejska zapowiedziała przyspieszoną procedurę karną przeciw Polsce w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. Proces ten ma zostać skrócony do minimum w celu uniknięcia degradacji środowiska przyrodniczego. 

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3908449.html

Aktualności