banner_001
banner_005
banner_009

4 grudnia 2004 przybył nowy transgraniczny obszar Ramsar desygnowany przez Słowację i Węgry, a mianowicie Górna Cisa. Tym samym liczba obszarów Ramsar na Węgrzech wzrosła do 23, a na Słowacji do 13. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.ramsar.org/news/hungary-and-slovak-republic-cooperate-on-transboundary-ramsar-site

Od 18. marca 2004 Czechy mają o jeden obszar wodno-błotny wpisany na listę Ramsar więcej, zatem obecnie na terenie Czech znajduje się 11 obszarów Ramsar. Nowo desygnowany obiekt to podziemny strumień Punkva, znjadujący się w kompleksie podziemnych korytarzy o łącznej powierzchni ponad 1,5 ha, do tej pory chroniony jako obszar chronionego krajobrazu oraz rezerwat przyrody. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.ramsar.org/news/czech-republic-designates-cave-complex-for-the-ramsar-list

 

Po wielkich powodziach ostatnich lat jakie wydarzyły się w dolinie Dunaju, pod koniec 2004 roku uzgodniono międzynarodowy plan działań mający na celu ograniczenie strat powodowanych przez wylewające rzeki.

29 lipca 2004 na Ukrainie uznano za obszary Ramsar 11 obszarów wodno-błotnych o łącznej powierzchni 28,401 hektarów, w związku z czym Ukraina może się obecnie poszczycić 33 obszarami włączonymi do spisu Ramsar. Wszystkie nowo desygnowane obszary są już chronione jako parki narodowe lub rezerwaty przyrody.

W ramach "bobrzego" projektu realizowanego przez Klub Przyrodników rozpoczęto montaż w kilku województwach w Polsce różnego typu urządzeń, zabezpieczających przed skutkami działalności bobrów. Dzięki nim zwierzęta te wyrządzą mniej szkód w lasach, nasypach drogowych i kolejowych, przepustach i groblach. Więcej o projekcie

 

Polski Związek Łowiecki w Suwałkach kończy odławianie bobrów na terenie województwa podlaskiego. 13 do tej pory odłowionych zwierząt zostanie przesiedlonych na tereny parków narodowych w całej Polsce.

 

Projekt zagospodarowania zlewni rzeki Powy, autorstwa Michała Przybycina z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został nagrodzony w konkursie "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer". Autor przedstawił kompleksowe rozwiązanie problemów zaistniałych w zlewni Powy, dzięki któremu zostaną poprawione warunki środowiska naturalnego.

Pierwszych 10 koników polskich z Roztoczańskiego Parku Narodowego wypuszczono w Biebrzańskim Parku Narodowym. Docelowo zamieszka tu 30 osobników tego gatunku, a bytować będą na terenie 190 hektarów ogrodzonych łąk w Obwodzie Ochronnym Grzędy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Koniki będą bytować na terenie 190 hektarów ogrodzonych łąk w Obwodzie Ochronnym Grzędy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wybrano obszar z łąkami i zaroślami. Koniki będą lokalną atrakcją edukacyjną i turystyczną, ale nie tylko.

Artykuł Łukasza Kaniewskiego, opublikowany na łamach Rzeczpospolitej, 17.09.2004. 

Na kongresie w Johanesburgu International Mire Conservation Group przyjęło rezolucję do rządu polskiego w sprawie ochrony Doliny Rospudy.

Aktualności