banner_008
banner_004
banner_009

Organizacje pozarządowe i miłośnicy przyrody w obliczu łamania prawa nabyły SYMBOLICZNE metry kwadratowe działki, na której GDDKiA chce poprowadzić drogę ekspresową przez cenne torfowiska Rospudy. Działanie te pozwoliło na włączenie się do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, od którego dzisiaj wszyscy nowi właściciele złożyli odwołanie. W odwołaniu żądamy wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

Jeżeli władze odstąpią od realizacji obwodnicy w szkodliwym dla przyrody kształcie zobowiązujemy się przekazać grunt na cele społeczne.

W imieniu Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła - jednego z właścicieli - Wiktor Kotowski


Więcej na ten temat: Ekolodzy właścicielami działek na trasie planowanej obwodnicy 
Skarga Greenpeace do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
blog Adama Wajraka

 

Aktualności