banner_005
banner_001
banner_003

W środę Komisja Europejska zdecyduje o otwarciu drugiego etapu, trwającej od grudnia procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy, dając Warszawie tydzień na ustosunkowanie się do zarzutów. Potem skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17774&layout=6&forum_id=7718&page=text
           http://www.salamandra.org.pl/news/index.php?id=125

Aktualności