banner_006
banner_005
banner_003

Komisja Europejska zapowiedziała przyspieszoną procedurę karną przeciw Polsce w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. Proces ten ma zostać skrócony do minimum w celu uniknięcia degradacji środowiska przyrodniczego. 

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3908449.html

W dniu dzisiejszym (9 lutego 2007) wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa, w lokalizacji oprotestowanej zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez ponad 150 tysięcy obywateli polskich. Lokalizacja ta została uznana przez Komisję Europejską za niezgodną z przepisami wspólnotowymi, co pociągnęło za sobą cofnięcie subwencji unijnych. Polski rząd zadecydował o budowie drogi ze środków własnych - za złamanie przepisów grożą Polsce wysokie kary finansowe.

Więcej: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3907908.html
http://www.rzeczpospolita.pl/wydarzenia/070209_2.html

W ostatnią niedzielę - 4 lutego 2007 roku Minister Środowiska Jan Szyszko mimo wielu kontrowersji, podtrzymał wydaną przez wojewodę podlaskiego tzw. decyzję środowiskową dla obwodnicy Augustowa, mającej przeciąć dolinę Rospudy. Umożliwia to de facto uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych w najbliższym czasie.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,3898851.html

 

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła, Ogólnopolskie Towarzystwo ochrony Ptaków, Klub Przyrodników, Greenpeace, WWF oraz Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot zapraszają na Dni Rospudy w Warszawie.

Dzień Rospudy - plakat

Noc Rospudy - plakat

Jako, że rok 2006 był rokiem nasilonej dyskusji na temat budowy drogi prze dolinę Rospudy, warszawskie obchody Dnia Mokradeł 2007 zostaną poświęcone tematowi doliny Rospudy.

Organizacje ekologiczne: Zielone Mazowsze, Greenpeace, Koalicja Lanckorońska oraz Obywatel, przy wsparciu Kolei Mazowieckich, organizują Pociąg dla Rospudy. W sobotę 18 listopada o 8 rano z dworca Warszawa Gdańska wyruszy specjalny pociąg do Augustowa, który zatrzyma się na krótko w Białymstoku i przybędzie na miejsce o 13.40. Podczas wizyty w Augustowie dojdzie do zatrzymania ruchu TIR-ów oraz odbędzie się debata z mieszkańcami miasta, której celem ma być pokazanie prawdziwych intencji i argumentów obrońców doliny Rospudy.

 Wojewoda podlaski Jan Dobrzyński (PiS) wydał decyzję, że budowa obwodnicy Augustowa, której część przebiega przez Dolinę Rospudy, nie narusza przepisów o ochronie środowiska. To jeden z ostatnich kroków formalnej procedury przed rozpoczęciem budowy, która zniszczy unikalną dolinę.   

http://www.gazetawyborcza.pl/1,75515,3691970.html

Fundacja JA WISŁA zaprasza w najbliższy piątek, 27 października, o godzinie 16.00, na Chłodną 25 (róg Żelaznej), na spotkanie dotyczące planowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wycinki 10 tys. drzew nad Wisłą w Warszawie. Celem spotkania jest przedstawienie problemów, z jakimi boryka się Wisła w stolicy, zamiarów RZGW i wiślanych planów Urzędu Miasta. Fundacja JA WISŁA chce zainicjować dyskusję o tym, jaką Wisłę chcemy mieć, zanim w łęgi wkroczą drwale. Kompromis pomiędzy wymogami bezpieczeństwa przeciwpowodziowego a potrzebą zachowania w jak najlepszym stanie środowiska przyrodniczego wymaga dialogu i dobrej woli wszystkich stron. Fundacja JA WISŁA jest inicjatorem tego dialogu i chce by liczył się w nim głos mieszkańców stolicy. http://www.jawisla.pl/index.php?url=wycinka

Prace budowlane w dolinie Rospudy prawdopodobnie rozpoczną się już w grudniu. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Podpisz się pod petycją do premiera w sprawie nieprawidłowości przy budowie Via Baltica. 

 

Wycinka 20 tys. drzew nad jedną z najdzikszych polskich rzek może się zacząć już w sierpniu. Prawdziwą zagładą dla doliny - niepowtarzalnych storczyków, wilków, rysi, głuszców czy orłów bielików - będzie przebicie żelbetowymi palami pokładów torfu.

Aktualności