banner_009
banner_008
banner_006

Po latach protestów i rozmów, interwencji i prób przekonania drogowców do alternatywnych wariantów, wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa w wariancie, który zniszczy unikalną Dolinę Rospudy! Czas zwrócić się do najwyższych władz Polski - Prezydenta i Premiera - aby ocalili dziedzictwo przyrodnicze Polski!

Więcej:http://www.greenpeace.org/poland/kampanie/via-baltica-nie-t-dy-droga/wy-lij-list-do-prezydenta-i-prvia-baltica-nie-t-dy-droga/wy-lij-list-do-prezydenta-i-pr

(akcja koordynowana przez Greenpeace Polska) 

Niedaleko Szczebry Greenpeace rozbił obóz zwolenników alternatywnego przebiegu owodnicy Augustowa. Przyrodnicy gotowi są zostać na tym terenie do wiosny, aby powstrzymać planowaną budowę trasy ekspresowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich złoży skargę do WSA na decyzję ministra środowiska, dotyczącą zgody na przeprowadzenie inwestycji budowlanej przez dolinę rzeki Rospudy - do skargi dołączony będzie wniosek o wstrzymanie wszelkich prac przy budowie drogi. W takim przypadku zarówno minister, jak i organizacje pozarządowe będą musieli udowodnić swoje racje.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3912806.html

Komisja Europejska zapowiedziała przyspieszoną procedurę karną przeciw Polsce w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. Proces ten ma zostać skrócony do minimum w celu uniknięcia degradacji środowiska przyrodniczego. 

Więcej:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3908449.html

W dniu dzisiejszym (9 lutego 2007) wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa, w lokalizacji oprotestowanej zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez ponad 150 tysięcy obywateli polskich. Lokalizacja ta została uznana przez Komisję Europejską za niezgodną z przepisami wspólnotowymi, co pociągnęło za sobą cofnięcie subwencji unijnych. Polski rząd zadecydował o budowie drogi ze środków własnych - za złamanie przepisów grożą Polsce wysokie kary finansowe.

Więcej: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3907908.html
http://www.rzeczpospolita.pl/wydarzenia/070209_2.html

W ostatnią niedzielę - 4 lutego 2007 roku Minister Środowiska Jan Szyszko mimo wielu kontrowersji, podtrzymał wydaną przez wojewodę podlaskiego tzw. decyzję środowiskową dla obwodnicy Augustowa, mającej przeciąć dolinę Rospudy. Umożliwia to de facto uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych w najbliższym czasie.

Więcej:http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,3898851.html

 

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła, Ogólnopolskie Towarzystwo ochrony Ptaków, Klub Przyrodników, Greenpeace, WWF oraz Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot zapraszają na Dni Rospudy w Warszawie.

Dzień Rospudy - plakat

Noc Rospudy - plakat

Jako, że rok 2006 był rokiem nasilonej dyskusji na temat budowy drogi prze dolinę Rospudy, warszawskie obchody Dnia Mokradeł 2007 zostaną poświęcone tematowi doliny Rospudy.

Organizacje ekologiczne: Zielone Mazowsze, Greenpeace, Koalicja Lanckorońska oraz Obywatel, przy wsparciu Kolei Mazowieckich, organizują Pociąg dla Rospudy. W sobotę 18 listopada o 8 rano z dworca Warszawa Gdańska wyruszy specjalny pociąg do Augustowa, który zatrzyma się na krótko w Białymstoku i przybędzie na miejsce o 13.40. Podczas wizyty w Augustowie dojdzie do zatrzymania ruchu TIR-ów oraz odbędzie się debata z mieszkańcami miasta, której celem ma być pokazanie prawdziwych intencji i argumentów obrońców doliny Rospudy.

Aktualności