banner_008
banner_001
banner_009

Zaledwie 800 m od brzegów jeziora Bajkał - jednego z cudów ziemskiej przyrody - ma biec olbrzymi rurociąg, którym za kilka lat popłynie rosyjska ropa do Chin i Japonii. Naukowcy protestują, ostrzegając przed katastrofą ekologiczną. Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3144688.html

Susza w Amazonii – nagroda World Press Photo 2006 - Daniel Beltrá z Hiszpanii otrzymał 3 nagrodę w kategorii Natura (reportaż) za zdjęcia wykonane dla Greenpeace. Amazonia jeszcze nigdy nie była tak sucha jak w 2005 roku. Ten rok był wyjątkowy, ponieważ ocieplenie wód Atlantyku spowodowało nie tylko wzmocnienie ale także przesunięcie na północ tropikalnych sztormów. Dodatkowo zimne fronty powietrza z południa zamiast ku Amazonii kierowały się nad Atlantyk. W Amazonii zapanowała susza. Mniejsze rzeki i jeziora wyschły. Jest to ogromny problem dla społeczności Amazonii, dla której rzeki były zwykle jedynymi szlakami komunikacyjnymi.  

Więcej: http://www.greenpeace.org/international/news/world-press-photo-awards  
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1582355,00.html?gusrc=rss

 

W tym roku będzie on obchodzony pod hasłem „In the face of poverty ... wetlands are lifelines”, co można przetłumaczyć jako: „W obliczu biedy mokradła są kołem ratunkowym”. 

Rozliczne media alarmują o zjawisku suszy hydrologicznej w województwie łódzkim. Wysychają rzeki (np. Giełzówka pod Dębą Opoczyńską), w starorzeczach i stawach pojawia się dno co grozi śmiercią ryb podczas zimy, rolnicy mają problemy z obsianiem pól zbożami ozimymi, a na stronach internetowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawił się poważny tekst o dość tragicznej sytuacji hydrologicznej na dolnej Pilicy. Utrzymuje się tam od dłuższego czasu przepływ poniżej średniego niskiego. Jest to tym bardziej niepokojące, że dolina dolnej Pilicy jest tylko jednym z 3 miejsc w Polsce o tak dużych niedoborach wody.

Namibia planuje wybudować elektrownię wodną na rzece Okawango. Doprowadzi to niekorzystnych zmian na obszarze największej na świecie delty i występujących tam ogromnych obszarów unikalnych mokradeł. Tama wysokości 15 metrów może zmienić warunki w dolinie rzeki na długości około 60 km. Wpłynie na tempo sedymentacji i skład chemiczny wody. Zwiększone parowanie z planowanego zbiornika zaporowego będzie skutkowało wzrostem zasolenia wody w rzece, a zatrzymywanie w nim osadów przyczyni się do nasilenia erozji w dolnym biegu rzeki. Takie zmiany mogą silnie wpłynąć na ekosystem w delcie Okawango. Na przykład, jeden z ważnych na tym obszarze gatunków roślin - papirus - jest wrażliwy na zmiany zasolenia wody. 

Więcej w IMCG Newsletter. 

Minister środowiska Jan Szyszko poinformował, że uchylił decyzje wojewody podlaskiego o wydaniu zezwoleń na realizację przedsięwzięć drogowych w obszarach Natura 2000 w ciągu dróg krajowych nr 8 i 19 – obwodnica Augustowa, Wasilkowa i fragment drogi nr 8 – Sochonie. Tym samym wszystkie procedury związane z pozwoleniami na budowę ww. odcinków dróg, w tym obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy, muszą się rozpocząć od nowa.

Na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Lubuskiem został schwytany i zaopatrzony w nadajnik radiowy pierwszy w Polsce szop pracz. W ostatnich latach populacja tych zwierząt w naszym kraju rośnie. "Celem naszych badań jest prześledzenie wpływu ekspansji tego gatunku na rodzimą faunę" – mówi dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”, Konrad Wypychowski.

Decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Morze Bałtyckie otrzymało status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (Particularly Sensitive Sea Area - PSSA). Tym samym znalazło się pośród najcenniejszych i najbardziej wrażliwych ekosystemów morskich naszego globu, obok Wielkiej Rafy Koralowej czy Wysp Galapagos.

Artykuł Adama Bohdana, opublikowany na łamach Dzikiego Życia, październik 2005. 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, polski partner BirdLife International, rozpoczyna największy w Polsce projekt ochrony gatunkowej, finansowany w 75% przez fundusz LIFE-Nature. Przedmiotem prowadzonych działań ochronnych będzie najrzadszy ptak śpiewający kontynentalnej Europy – wodniczka. Projekt będzie trwał do 2010 roku i pochłonie kwotę 5,4 mln EUR. Więcej na: http://www.otop.org.pl

Aktualności