banner_004
banner_006
banner_009

Na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Lubuskiem został schwytany i zaopatrzony w nadajnik radiowy pierwszy w Polsce szop pracz. W ostatnich latach populacja tych zwierząt w naszym kraju rośnie. "Celem naszych badań jest prześledzenie wpływu ekspansji tego gatunku na rodzimą faunę" – mówi dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”, Konrad Wypychowski.

Decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Morze Bałtyckie otrzymało status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (Particularly Sensitive Sea Area - PSSA). Tym samym znalazło się pośród najcenniejszych i najbardziej wrażliwych ekosystemów morskich naszego globu, obok Wielkiej Rafy Koralowej czy Wysp Galapagos.

Artykuł Adama Bohdana, opublikowany na łamach Dzikiego Życia, październik 2005. 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, polski partner BirdLife International, rozpoczyna największy w Polsce projekt ochrony gatunkowej, finansowany w 75% przez fundusz LIFE-Nature. Przedmiotem prowadzonych działań ochronnych będzie najrzadszy ptak śpiewający kontynentalnej Europy – wodniczka. Projekt będzie trwał do 2010 roku i pochłonie kwotę 5,4 mln EUR. Więcej na: http://www.otop.org.pl

Roztapia się wieczna zmarzlina na obszarze torfowisk w Zachodniej Syberii. Ma to prawdopodobnie związek z ocieplaniem się klimatu. Zamiast torfowisk mogą powstać płytkie jeziora. Do atmosfery mogą uwolnić się ogromne ilości związków węgla, które jako gazy cieplarniane przyczynią się do dalszego ocieplania klimatu i dalszego rozmarzania syberyjskiej wiecznej zmarzliny.

Irackie bagna należą do jednych z największych na świecie. Zostały prawie w całości osuszone w czasie reżimu Saddama Husajna. Około 90 % ich powierzchni zamieniło się w półpustynię. W 2001 roku ostrzegano że do 2008 roku bagna te znikną całkowicie. Po upadku reżimu ludzie zaczęli jednak niszczyć tamy i umożliwiać wodzie powrót na osuszone bagna. Obecnie już około 40 % irackich bagien powraca do stanu sprzed osuszenia.

Na fali tragedii jakie rozegrały się w ostatnich dniach na drogach Podlasia, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Żerując na nieszczęściu ludzi ukrywa zaniedbania swojej instytucji w przygotowaniu inwestycji, a o niepowodzenia oskarża ekologów – twierdzą oburzone organizacje pozarządowe: Bankwatch, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF.  Więcej na: http://www.wwf.pl

Od 26 września trwa protest głodowy, jaki prowadzi o. Luis Flávio Cappio, biskup diecezji Barra w Brazylii. Powodem determinacji Pasterza diecezji jest zachowanie się rządowych agencji, które dążą do realizacji gigantycznych projektów hydrologiczno-melioracyjnych, zmieniających całkowicie ekosystem rzeki Rio Sao Francisco. W powszechnej opinii owe projekty, korzystne dla centralnej władzy, dużych przedsiębiorców i wielkich właścicieli ziemskich, zniszczą naturalne środowisko życia milionów ludzi i wywołają katastrofę ekologiczną w północno-wschodniej części kraju. Więcej na: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,35

 

Rezerwat Biosfery Białowieża został powiększony na całą polską cześć Puszczy. Zobacz: http://www.bpn.com.pl

Wojewoda Podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy – chociaż organizacje ekologiczne mają 2 tygodnie czasu na złożenie odwołania od decyzji, Wojewoda twierdzi, że przebieg trasy obwodnicy Augustowa jest już przesądzony i nie ma o co kruszyć kopii. Ewentualne protesty i zażalenia mogą jego zdaniem tylko niepotrzebnie i kosztownie przedłużyć w czasie tę inwestycję. 

Aktualności