banner_003
banner_001
banner_004

W dniach 15-16 luty przybyli na Podlasie przedstawiciele Komisji Europejskiej: Ladislav Miko - jeden z szefów Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska i Agata Zdanowicz z działu Protecting Natural Environment. Ladislav Miko jest przekonany, że w wypadku tak znaczącej inwestycji, jak obwodnica Augustowa, Unia Europejska chętnie wsparłaby finansowo jej realizację w sytuacji, w której nie dochodziłoby do konfliktu z obszarami chronionymi.

Zaledwie 800 m od brzegów jeziora Bajkał - jednego z cudów ziemskiej przyrody - ma biec olbrzymi rurociąg, którym za kilka lat popłynie rosyjska ropa do Chin i Japonii. Naukowcy protestują, ostrzegając przed katastrofą ekologiczną. Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3144688.html

Susza w Amazonii – nagroda World Press Photo 2006 - Daniel Beltrá z Hiszpanii otrzymał 3 nagrodę w kategorii Natura (reportaż) za zdjęcia wykonane dla Greenpeace. Amazonia jeszcze nigdy nie była tak sucha jak w 2005 roku. Ten rok był wyjątkowy, ponieważ ocieplenie wód Atlantyku spowodowało nie tylko wzmocnienie ale także przesunięcie na północ tropikalnych sztormów. Dodatkowo zimne fronty powietrza z południa zamiast ku Amazonii kierowały się nad Atlantyk. W Amazonii zapanowała susza. Mniejsze rzeki i jeziora wyschły. Jest to ogromny problem dla społeczności Amazonii, dla której rzeki były zwykle jedynymi szlakami komunikacyjnymi.  

Więcej: http://www.greenpeace.org/international/news/world-press-photo-awards  
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1582355,00.html?gusrc=rss

 

W tym roku będzie on obchodzony pod hasłem „In the face of poverty ... wetlands are lifelines”, co można przetłumaczyć jako: „W obliczu biedy mokradła są kołem ratunkowym”. 

Rozliczne media alarmują o zjawisku suszy hydrologicznej w województwie łódzkim. Wysychają rzeki (np. Giełzówka pod Dębą Opoczyńską), w starorzeczach i stawach pojawia się dno co grozi śmiercią ryb podczas zimy, rolnicy mają problemy z obsianiem pól zbożami ozimymi, a na stronach internetowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawił się poważny tekst o dość tragicznej sytuacji hydrologicznej na dolnej Pilicy. Utrzymuje się tam od dłuższego czasu przepływ poniżej średniego niskiego. Jest to tym bardziej niepokojące, że dolina dolnej Pilicy jest tylko jednym z 3 miejsc w Polsce o tak dużych niedoborach wody.

Namibia planuje wybudować elektrownię wodną na rzece Okawango. Doprowadzi to niekorzystnych zmian na obszarze największej na świecie delty i występujących tam ogromnych obszarów unikalnych mokradeł. Tama wysokości 15 metrów może zmienić warunki w dolinie rzeki na długości około 60 km. Wpłynie na tempo sedymentacji i skład chemiczny wody. Zwiększone parowanie z planowanego zbiornika zaporowego będzie skutkowało wzrostem zasolenia wody w rzece, a zatrzymywanie w nim osadów przyczyni się do nasilenia erozji w dolnym biegu rzeki. Takie zmiany mogą silnie wpłynąć na ekosystem w delcie Okawango. Na przykład, jeden z ważnych na tym obszarze gatunków roślin - papirus - jest wrażliwy na zmiany zasolenia wody. 

Więcej w IMCG Newsletter. 

Minister środowiska Jan Szyszko poinformował, że uchylił decyzje wojewody podlaskiego o wydaniu zezwoleń na realizację przedsięwzięć drogowych w obszarach Natura 2000 w ciągu dróg krajowych nr 8 i 19 – obwodnica Augustowa, Wasilkowa i fragment drogi nr 8 – Sochonie. Tym samym wszystkie procedury związane z pozwoleniami na budowę ww. odcinków dróg, w tym obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy, muszą się rozpocząć od nowa.

Na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Lubuskiem został schwytany i zaopatrzony w nadajnik radiowy pierwszy w Polsce szop pracz. W ostatnich latach populacja tych zwierząt w naszym kraju rośnie. "Celem naszych badań jest prześledzenie wpływu ekspansji tego gatunku na rodzimą faunę" – mówi dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”, Konrad Wypychowski.

Decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Morze Bałtyckie otrzymało status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (Particularly Sensitive Sea Area - PSSA). Tym samym znalazło się pośród najcenniejszych i najbardziej wrażliwych ekosystemów morskich naszego globu, obok Wielkiej Rafy Koralowej czy Wysp Galapagos.

Artykuł Adama Bohdana, opublikowany na łamach Dzikiego Życia, październik 2005. 

Aktualności