banner_001
banner_003
banner_008

Koszenie trzciny, opłacalne od setek lat, przeżywa w Wielkiej Brytanii kryzys. A wszystko to za sprawą taniej i dobrej jakości trzciny ze wschodu Europy, zwłaszcza z Polski. Brytyjczycy stanęli przed problemem zarastania łąk i zmniejszaniem różnorodności biologicznej.
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.guardian.co.uk/country/article/0,2763,1382892,00.html

Olbrzymie obszary, niegdyś podmokłe, za czasów Saddama Husajna osuszono. Skanalizowano i zbudowano tamy na Tygrysie i Eufracie, co doprowadziło do zniszczenia blisko 85% bagien. Po wkroczeniu do Iraku Amerykanów, część tam zniszczono co spowodowało zalanie niektórych obszarów. W projekcie planuje się jednak odtworzenie większości mokradeł, co może być sprawą niezwykle trudną.
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://researchnews.osu.edu/archive/mesmarsh.htm 

"Woda dla życia" - ONZ proklamowało najbliższe 10 lat Międzynarodowym Dziesięcioleciem Akcji "Woda dla życia". Akcja ma rozpocząć się w najbliższym Międzynarodowym Dniu Wody, tj. 22.03.2005. Za cel postawiono sobie między innymi większe skupienie się na tematach związanych z wodą oraz wdrażanie programów łączących wszystkie poziomy zarządzania wodami. 

Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: 
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/decades/index.shtml

 

4 grudnia 2004 przybył nowy transgraniczny obszar Ramsar desygnowany przez Słowację i Węgry, a mianowicie Górna Cisa. Tym samym liczba obszarów Ramsar na Węgrzech wzrosła do 23, a na Słowacji do 13. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.ramsar.org/news/hungary-and-slovak-republic-cooperate-on-transboundary-ramsar-site

Od 18. marca 2004 Czechy mają o jeden obszar wodno-błotny wpisany na listę Ramsar więcej, zatem obecnie na terenie Czech znajduje się 11 obszarów Ramsar. Nowo desygnowany obiekt to podziemny strumień Punkva, znjadujący się w kompleksie podziemnych korytarzy o łącznej powierzchni ponad 1,5 ha, do tej pory chroniony jako obszar chronionego krajobrazu oraz rezerwat przyrody. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.ramsar.org/news/czech-republic-designates-cave-complex-for-the-ramsar-list

 

Po wielkich powodziach ostatnich lat jakie wydarzyły się w dolinie Dunaju, pod koniec 2004 roku uzgodniono międzynarodowy plan działań mający na celu ograniczenie strat powodowanych przez wylewające rzeki.

29 lipca 2004 na Ukrainie uznano za obszary Ramsar 11 obszarów wodno-błotnych o łącznej powierzchni 28,401 hektarów, w związku z czym Ukraina może się obecnie poszczycić 33 obszarami włączonymi do spisu Ramsar. Wszystkie nowo desygnowane obszary są już chronione jako parki narodowe lub rezerwaty przyrody.

W ramach "bobrzego" projektu realizowanego przez Klub Przyrodników rozpoczęto montaż w kilku województwach w Polsce różnego typu urządzeń, zabezpieczających przed skutkami działalności bobrów. Dzięki nim zwierzęta te wyrządzą mniej szkód w lasach, nasypach drogowych i kolejowych, przepustach i groblach. Więcej o projekcie

 

Polski Związek Łowiecki w Suwałkach kończy odławianie bobrów na terenie województwa podlaskiego. 13 do tej pory odłowionych zwierząt zostanie przesiedlonych na tereny parków narodowych w całej Polsce.

 

Projekt zagospodarowania zlewni rzeki Powy, autorstwa Michała Przybycina z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został nagrodzony w konkursie "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer". Autor przedstawił kompleksowe rozwiązanie problemów zaistniałych w zlewni Powy, dzięki któremu zostaną poprawione warunki środowiska naturalnego.

Aktualności