banner_006
banner_009
banner_003

W ramach "bobrzego" projektu realizowanego przez Klub Przyrodników rozpoczęto montaż w kilku województwach w Polsce różnego typu urządzeń, zabezpieczających przed skutkami działalności bobrów. Dzięki nim zwierzęta te wyrządzą mniej szkód w lasach, nasypach drogowych i kolejowych, przepustach i groblach. Więcej o projekcie

 

Polski Związek Łowiecki w Suwałkach kończy odławianie bobrów na terenie województwa podlaskiego. 13 do tej pory odłowionych zwierząt zostanie przesiedlonych na tereny parków narodowych w całej Polsce.

 

Projekt zagospodarowania zlewni rzeki Powy, autorstwa Michała Przybycina z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został nagrodzony w konkursie "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer". Autor przedstawił kompleksowe rozwiązanie problemów zaistniałych w zlewni Powy, dzięki któremu zostaną poprawione warunki środowiska naturalnego.

Pierwszych 10 koników polskich z Roztoczańskiego Parku Narodowego wypuszczono w Biebrzańskim Parku Narodowym. Docelowo zamieszka tu 30 osobników tego gatunku, a bytować będą na terenie 190 hektarów ogrodzonych łąk w Obwodzie Ochronnym Grzędy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Koniki będą bytować na terenie 190 hektarów ogrodzonych łąk w Obwodzie Ochronnym Grzędy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wybrano obszar z łąkami i zaroślami. Koniki będą lokalną atrakcją edukacyjną i turystyczną, ale nie tylko.

Artykuł Łukasza Kaniewskiego, opublikowany na łamach Rzeczpospolitej, 17.09.2004. 

Na kongresie w Johanesburgu International Mire Conservation Group przyjęło rezolucję do rządu polskiego w sprawie ochrony Doliny Rospudy.

Nie niszczcie Zielonych Płuc Polski - w Warszawie na początku października 2004 odbył się happening Greenpeace'u przed Ministerstwem Infrastruktury. W pokojowym proteście przeciwko budowie drogi ekspresowej "Via Baltica" przez bezcenne pod względem przyrodniczym tereny północno-wschodniej Polski (Dolina Rospudy, Biebrzański PN, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska) udział wzięło kilkadziesiąt osób z Polski i innych krajów Europejskich.

Aktualności