banner_009
banner_005
banner_003

Irackie bagna należą do jednych z największych na świecie. Zostały prawie w całości osuszone w czasie reżimu Saddama Husajna. Około 90 % ich powierzchni zamieniło się w półpustynię. W 2001 roku ostrzegano że do 2008 roku bagna te znikną całkowicie. Po upadku reżimu ludzie zaczęli jednak niszczyć tamy i umożliwiać wodzie powrót na osuszone bagna. Obecnie już około 40 % irackich bagien powraca do stanu sprzed osuszenia.

Na fali tragedii jakie rozegrały się w ostatnich dniach na drogach Podlasia, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Żerując na nieszczęściu ludzi ukrywa zaniedbania swojej instytucji w przygotowaniu inwestycji, a o niepowodzenia oskarża ekologów – twierdzą oburzone organizacje pozarządowe: Bankwatch, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF.  Więcej na: http://www.wwf.pl

Od 26 września trwa protest głodowy, jaki prowadzi o. Luis Flávio Cappio, biskup diecezji Barra w Brazylii. Powodem determinacji Pasterza diecezji jest zachowanie się rządowych agencji, które dążą do realizacji gigantycznych projektów hydrologiczno-melioracyjnych, zmieniających całkowicie ekosystem rzeki Rio Sao Francisco. W powszechnej opinii owe projekty, korzystne dla centralnej władzy, dużych przedsiębiorców i wielkich właścicieli ziemskich, zniszczą naturalne środowisko życia milionów ludzi i wywołają katastrofę ekologiczną w północno-wschodniej części kraju. Więcej na: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,35

 

Rezerwat Biosfery Białowieża został powiększony na całą polską cześć Puszczy. Zobacz: http://www.bpn.com.pl

Wojewoda Podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy – chociaż organizacje ekologiczne mają 2 tygodnie czasu na złożenie odwołania od decyzji, Wojewoda twierdzi, że przebieg trasy obwodnicy Augustowa jest już przesądzony i nie ma o co kruszyć kopii. Ewentualne protesty i zażalenia mogą jego zdaniem tylko niepotrzebnie i kosztownie przedłużyć w czasie tę inwestycję. 

Na stronie listy dyskusyjnej Darz Bór można podpisać się pod protestem przeciwko przeprowadzeniu drogi Via Baltica przez unikalne przyrodniczo obszary, a zwłaszcza Puszczę Augustowską wraz z Doliną Rospudy, Biebrzański Park Narodowy oraz Puszczę Knyszyńską. 

Greenpeace budowę trasy przez dolinę Rospudy zaskarżył do Komisji Europejskiej, natomiast Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, oraz WWF i Bank Watch poinformowały Komisję, że państwo polskie łamie unijne prawo na całym przebiegu trasy Via Baltica. Jeżeli Komisja uzna te argumenty, Polska może mieć poważne problemy z uzyskaniem środków na budowę nie tylko Via Baltiki, ale też innych dróg - ocenia Maciej Muskat z Greenpeace.

 

Lista zarzutów wobec Saddama Husajna, która zostanie przedstawiona w sądzie jest długa. Od ludobójstwa przez inwazje na sąsiadujące państwa, aż po osuszenie największych mokradeł na Bliskim Wschodzie. Jak podaje portal Onet.pl po powstaniu szyitów w roku 1991 Saddam, aby ułatwić sobie walkę z partyzantką wśród tzw. Arabów Błotnych (Madanów), rozkazał przeprowadzenie melioracji, wskutek czego zamienił znaczną część bagien na południu kraju w nieużytki i pozbawił tysiące rybaków i rolników środków utrzymania. W procesie, który rozpocznie się już niedługo będzie to jeden z lepiej udokumentowanych zarzutów.

 Tomasz Podgajniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, poinformował na konferencji prasowej, że MŚ jest za zwiększeniem liczby obszarów Natura 2000 do 300 obiektów (150 obecnie), co dałoby łączną sumę ponad 3 mln ha. Sieć pokryłaby wtedy w Polsce ok. 10.7% powierzchni Polski, jednakże nie objęłaby dwóch ważnych propozycji organizacji pozarządowych i Komisji Europejskiej: doliny Wisły i Odry. Tomasz Podgajniak argumentował tę decyzję konfliktami z samorządami lokalnymi. 
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na stronach Lasów Państwowych: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml oraz na stronie Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml

Organizacja WWF rozpoczęła odtwarzanie naturalnej populacji dzikiego łososia w Wiśle. Ryby te zniknęły z królowej polskich rzek po wybudowaniu stopnia wodnego we Włocławku, a także na skutek ogromnego ładunku zanieczyszyczeń niesionych przez wody. Jeżeli projekt WWF się powiedzie i uda się odtworzyć warunki potrzebne dla wędrówki ryb, łosoś, symbol czystej, pełnej życia rzeki, powróci do Wisły i będzie się w niej znowu naturalnie rozmnażać.

Aktualności