banner_008
banner_001
banner_004

 Tomasz Podgajniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, poinformował na konferencji prasowej, że MŚ jest za zwiększeniem liczby obszarów Natura 2000 do 300 obiektów (150 obecnie), co dałoby łączną sumę ponad 3 mln ha. Sieć pokryłaby wtedy w Polsce ok. 10.7% powierzchni Polski, jednakże nie objęłaby dwóch ważnych propozycji organizacji pozarządowych i Komisji Europejskiej: doliny Wisły i Odry. Tomasz Podgajniak argumentował tę decyzję konfliktami z samorządami lokalnymi. 
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na stronach Lasów Państwowych: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml oraz na stronie Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/13.05.2005.shtml

Organizacja WWF rozpoczęła odtwarzanie naturalnej populacji dzikiego łososia w Wiśle. Ryby te zniknęły z królowej polskich rzek po wybudowaniu stopnia wodnego we Włocławku, a także na skutek ogromnego ładunku zanieczyszyczeń niesionych przez wody. Jeżeli projekt WWF się powiedzie i uda się odtworzyć warunki potrzebne dla wędrówki ryb, łosoś, symbol czystej, pełnej życia rzeki, powróci do Wisły i będzie się w niej znowu naturalnie rozmnażać.

Według Journal of Applied Ecology oraz magazynu Science w Stanach Zjednoczonych z roku na rok rośnie liczba renaturyzowanych rzek. W ramach opisywanych badań stworzono bazę danych o wszystkich prowadzonych działaniach renaturyzacyjnych co dało ponad 37000 podjętych akcji. Zainteresowanie tego typu przedsięwzięciami, mimo że niesie to ogromne koszty (od roku 1990 wydano prawie 15mld dolarów, co średnio daje 1mld dolarów rocznie), wiąże się ściśle z potrzebą polepszania warunków życiowych ludzi i tworzeniem miejsc dogodnych do rekeracji. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://science.sciencemag.org/content/308/5722/636

Podziemne zasoby wodne wielu obszarów przymorskich są zagrożone zasoleniem donosi serwis "New Scientist". Jest to prawdopodobnie kolejny, niedoceniany rezultat globalnego ocieplenia. Hydrolodzy prognozują, iż w ciągu kilku następnych dekad wody podziemne mogą ulec zasoleniu wskutek podnoszenia się poziomu mórz. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: https://www.newscientist.com/article/mg18624954-600-cities-may-be-abandoned-as-salt-water-invades/

 

Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgu opublikowali wyniki swoich badań poświęconych wpływowi herbicydów na środowisko. Badaniom między innymi poddano stosowany dość często środek o nazwie Roundup i wykazano, że jedna z substancji wchodząca w jego skład jest śmiertelnie trująca dla płazów. Może być to wyjaśnieniem dla wciąż spadkowej tendencji liczebnościowej płazów na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-04/uopm-rhl040105.php

Pantanal, największe na świecie obszary podmokłe, rozciągające się od Brazylii przez Paragwaj aż do Boliwii mogą zostać bezpowrotnie starcone. Wzmożona intensyfikacja rolnictwa na zachodzie Brazylii (stan Mato-Grosso) zagraża bagnom, poprzez spływy w znacznym stopniu obciążone ładunkiem pestycydów i biogenów. Naukowcy porównują obecną sytuację w Ameryce Południowej do bagien Everglades, gdzie obecnie wydatkowane są tysiące dolarów na odtwarzanie podmokłości.
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.enn.com/today.html?id=7377

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janerio, decyzją ONZ. W grudniu 2003 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło lata 2005 - 2015 Międzynarodową Dekadą dla Akcji "Woda dla Życia", którą rozpoczyna dzisiejszy dzień.

Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index.shtmlhttp://www.worldwaterday.org

 

Przez 12 lat Meksyk wyczekiwał deszczu, który pozowliłby na spłatę długu zaciągniętego od swojego północnego sąsiada. Opady w końcu nadeszły, pozwalając na zwrot pożyczonej wody. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.enn.com/water.html?id=140

W poniedziałek odbył się protest Greenpeace w Białymstoku, przeciwko polityce faktów dokonanych stosowanej przy budowie trasy Via Baltica. Była to już kolejna akcja aktywistów Greenpeace przeciwko planom budowy drogi ekspresowej przez najcenniejsze przyrodniczo tereny tzw. Zielonych Płuc Polski. Tym razem do protestu przyłączyli się rolnicy, którzy w wyniku planów budowy drogi mogą zostać pozbawieni swojej ziemi na mocy aktów wywłaszczenia.
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35235,2590055.htmlhttp://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35235,2590069.html

 Jak donosi New Scientist, wbrew powszechnemu mniemaniu zapory wodne wpływają negatywnie na klimat. Dzieje się tak za sprawą emisji dużych ilości dwutlenku węgla oraz metanu powstających w procesach gnilnych na dnie zbiornika, które następnie są uwalniane, gdy woda przepływa przez turbiny.
Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: http://www.newscientist.com/channel/earth/mg18524884.100

Aktualności