banner_009
banner_006
banner_001

Irackie bagna należą do jednych z największych na świecie. Zostały prawie w całości osuszone w czasie reżimu Saddama Husajna. Około 90 % ich powierzchni zamieniło się w półpustynię. W 2001 roku ostrzegano że do 2008 roku bagna te znikną całkowicie. Po upadku reżimu ludzie zaczęli jednak niszczyć tamy i umożliwiać wodzie powrót na osuszone bagna. Obecnie już około 40 % irackich bagien powraca do stanu sprzed osuszenia.

Więcej na: http://www.ens-newswire.com/ens/aug2005/2005-08-23-01.asp

http://www.gisdevelopment.net/news/viewn.asp?id=GIS:N_bcexltgdvu

Aktualności