banner_001
banner_006
banner_005

Fundacja JA WISŁA zaprasza w najbliższy piątek, 27 października, o godzinie 16.00, na Chłodną 25 (róg Żelaznej), na spotkanie dotyczące planowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wycinki 10 tys. drzew nad Wisłą w Warszawie. Celem spotkania jest przedstawienie problemów, z jakimi boryka się Wisła w stolicy, zamiarów RZGW i wiślanych planów Urzędu Miasta. Fundacja JA WISŁA chce zainicjować dyskusję o tym, jaką Wisłę chcemy mieć, zanim w łęgi wkroczą drwale. Kompromis pomiędzy wymogami bezpieczeństwa przeciwpowodziowego a potrzebą zachowania w jak najlepszym stanie środowiska przyrodniczego wymaga dialogu i dobrej woli wszystkich stron. Fundacja JA WISŁA jest inicjatorem tego dialogu i chce by liczył się w nim głos mieszkańców stolicy. http://www.jawisla.pl/index.php?url=wycinka

Aktualności