banner_003
banner_006
banner_004

 Wojewoda podlaski Jan Dobrzyński (PiS) wydał decyzję, że budowa obwodnicy Augustowa, której część przebiega przez Dolinę Rospudy, nie narusza przepisów o ochronie środowiska. To jeden z ostatnich kroków formalnej procedury przed rozpoczęciem budowy, która zniszczy unikalną dolinę.   

http://www.gazetawyborcza.pl/1,75515,3691970.html

Aktualności