banner_007
banner_001
banner_003

Komisji Europejskiej nie przekonują polskie argumenty za budową obwodnicy w Dolinie Rospudy. "To, że decyzje zapadły przed wstąpieniem Polski do Unii wiedzieliśmy od początku, a mimo to rozpoczęliśmy postępowanie" - mówią w Brukseli. Może to znaczyć, że sprawa tarfi jednak do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Więcej:http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=67453&data=&lang=PL&_CheckSum=1057440122

Aktualności