banner_001
banner_003
banner_008

"Rzeczpospolita Polska nie rozpocznie lub zawiesi, bezzwłocznie i do czasu ogłoszenia postanowienia kończącego niniejsze postępowanie (...), prac mających na celu realizację projektu zalesienia na terenie Pojezierza Sejneńskiego" - brzmi decyzja prezesa Trybunału.

 

Wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości ma służyć rozprawa z udziałem przedstawicieli Polski i Komisji Europejskiej, która odbędzie się w Luksemburgu 27 kwietnia. (PAP)


Więcej:http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=68344&data=&lang=PL&_CheckSum=59384058 
            http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=68345&data=&lang=PL&_CheckSum=-1978672231 
           http://www.naukawpolsce.pap.pl/...

Aktualności