banner_007
banner_003
banner_006

Obchody Światowego Dnia Mokradeł 2011 - "Lasy dla wody i mokradeł" 

 

Z okazji 40-stej rocznicy podpisania Konwencji Ramsarskiej, na przełomie stycznia i lutego w wielu miejscach Polski odbywają się spotkania poświęcone tematyce mokradłowej:

  • Dzień Mokradeł w Warszawie – 6 lutego, Wydział Biologii UW – prelekcje i pokazy zdjęć
    PROGRAM 
  • Park Narodowy „Ujście Warty” – 30 stycznia, Chyrzyno – inscenizacja przedszkolaków, pokaz zdjęć, prelekcje, wycieczka 
  • Poleski Park Narodowy – 2 lutego, Urszulin - prelekcje na temat Konwencji Ramsar, mokradeł na świecie oraz terenów bagiennych Poleskiego Parku Narodowego, zajęcia plastyczne

Aktualności