banner_007
banner_005
banner_009

29 grudnia 2009 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała decyzję określającą ostateczny przebieg obwodnicy. Zgodnie z raportem wykonanym przez firmę DHV przebiegać będzie ona przy miejscowości Raczki,

w wariancie III A, uwzględniającym przebieg międzynarodowej trasy Via Baltica przez Łomżę. Decyzja umożliwia inwestorowi (GDDKiA) uzyskanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia. Z treścią decyzji można zapoznać się na stronie http://bip.rdos.eu/Information.aspx?iid=13432. Na przełomie roku 2009 i 2010 zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie konsultanta, który przygotuje "program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy" i materiały do planowanego na jesień 2010 r. przetargu na wyłonienie wykonawcy obwodnicy. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to wiosna 2011 roku. Rozpoczęcie samej budowy planowane jest zaś na koniec 2012 roku. 

Więcej informacji: http://www.rdos.eu/2009-12-29-news1.shtml

Aktualności