banner_008
banner_004
banner_001

W związku z pojawiającymi się w ostatnich tygodniach nowymi materiałami i wypowiedziami dotyczącymi środowiskowych aspektów budowy obwodnicy Augustowa, Państwowa Rada Ochrony Przyrody - mimo że już trzykrotnie wypowiadała się w sprawie obwodnicy Augustowa i wyboru przebiegu drogi ViaBaltica - przedstawia w załączeniu kolejną, pogłębioną i uaktualnioną opinię, dotyczącą przyrodniczych aspektów sprawy.

Czytaj więcej:http://bagna.pl/pdf/PROP_Rospuda.pdf

Aktualności