banner_006
banner_007
banner_008

Główny Konserwator Przyrody wydał zgodę na wypłaszanie ptaków. Oznacza to, że na terenie Doliny Rospudy będą mogli pracować np. geodeci, wytyczający przebieg obwodnicy Augustowa. Jednak nie będzie można rozpocząć tam prac budowlanych, ponieważ od 1 marca do 31 lipca trwa okres lęgowy ptaków.

- Decyzja środowiskowa mówi o tym, że zakazuje się robót budowlanych powodujących hałas, a moja decyzja mówi o zniesieniu zakazu płoszenia ptaków, czyli mogą tam wejść np. geodeci. Jest ona wydana ogólnie po to, aby na tym terenie można było się poruszać - powiedział Główny Konserwator Przyrody, wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski. Wyjaśnił, że jest to decyzja zezwalająca na płoszenie ptaków poza obszarem Natura 2000. Dodał, że inwestycja na obszarze Natury 2000 to tylko 1,5-kilometorowy odcinek drogi. (Źródło: Rzeczpospolita)

Aktualności