banner_008
banner_007
banner_009

Decyzja Głównego Konserwatora Przyrody, zezwalająca na wypłaszanie ptaków i niszczenie ich siedlisk w dolinie Rospudy w sezonie lęgowym, może stwarzać bardzo duże zagrożenie dla rzadkich gatunków ptaków w krytycznym dla nich sezonie - powiedział PAP prof. Marek Konarzewski, ornitolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Ta decyzja jest niezgodna z prawem - dodaje dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" i członek Komisji Ochrony Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Więcej:http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead21&news_cat_id=138&news_id=17921&layout=6&forum_id=7798&page=text

Aktualności