banner_008
banner_007
banner_006

Państwowa Rada Ochrony Przyrody uprzejmie zwraca uwagę, że wydana przez Pana 20 lutego b.r., bez konsultacji z Radą, decyzja zezwalająca na płoszenie ptaków oraz niszczenie ich siedlisk i ostoi przy budowie obwodnicy Augustowa, jest obarczona istotnymi wadami prawnymi, skutkującymi prawdopodobnie jej nieważnością.

Czytaj całość:http://www.bagna.pl/pdf/PROP_decyzja_Rospuda_GKP.pdf

Aktualności