banner_001
banner_006
banner_009

Unia Europejska dała polskiemu rządowi siedem dni na dowód, że inwestycja w Dolinie Rospudy nie zaszkodzi środowisku. Jeśli ich nie dostanie, nałoży na nasz kraj gigantyczne kary, a Trybunał Sprawiedliwości zatrzyma budowę obwodnicy.

Więcej: http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,3953849.html 
            http://euro.pap.com.pl/palio/html.run?_Instance=cms_euro.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=aktualnosci&dep=67221&data=&lang=PL&_CheckSum=1533272763

Aktualności