banner_007
banner_005
banner_008

Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap procedury przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy przez Dolinę Rospudy. Bruksela zdecydowała o wysłaniu kolejnego i ostatniego listu ostrzegawczego do Warszawy - powiedział unijny komisarz do spraw środowiska, Stavros Dimas.

Więcej:http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34397,3951954.html 
             http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/263&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl#fnB1

Aktualności